Hulst heeft nog 1,75 miljoen over van vorig jaar

Hulst vanuit de lucht
Hulst vanuit de lucht © Peter en Miranda Schrier uit Goes

Gereserveerd

Bij het bedrag van 1,75 miljoen euro is al rekening gehouden met een bedrag van 1,2 miljoen euro dat door de gemeente is gereserveerd voor toekomstige uitgaven en omvormingen binnen het sociaal domein.

Projecten

Van de 1,75 miljoen euro is al 316.000 euro gereserveerd voor bepaalde projecten. Het gaat dan om de aanleg van een wandelpad tussen de Magdalenastraat en de Julianastraat in Heikant, het Vermeerplein te Clinge, het Speelbos te Clinge  en activiteiten op het gebied van vreemdelingbeleid.

Algemene reserve

Na aftrek van die gereserveerde kosten blijft er dus nog zo'n 1,43 miljoen euro over. Dat wil de gemeente toevoegen aan de algemene reserve. Daarmee komen de totale reserves van de gemeente Hulst op ruim 16 miljoen euro.

Onder voorbehoud

Het gaat bij de 1,75 miljoen euro om de voorlopige jaarcijfers. Dat betekent dat het jaarsaldo nog onder voorbehoud is van definitieve afrekeningen van zorgaanbieders en de accountantsverklaring.

Definitieve jaarrekening

Deze voorlopige jaarrekening 2016 wordt besproken in de vergaderingen van de raadscommissies op 22, 23 en 24 mei. De gemeente wil de definitieve jaarrekening vaststellen in de raadsvergadering van 13 juli 2017.