Huilers steeds eerder in het jaar geboren

Stille zwangerschap De onderzoekers denken dat de conditie van de vrouwtjes hierbij een rol speelt. Zeehonden zogen hun jongen een aantal weken. De periode daarna paren ze. Maar het vrouwtje heeft tijd nodig om op krachten te komen na de zoogperiode. Daarom wordt ze niet direct zwanger na de paring, maar is er een ‘stille zwangerschap’. Ze is wel bevrucht, maar het eitje nestelt zich nog niet. Waarschijnlijk is de periode van deze stille zwangerschap korter geworden.
Meer vis De onderzoekers vermoeden dat de vrouwtjes sneller in conditie zijn door een beter voedselaanbod: meer vis dus. En dat zou wel eens veroorzaakt kunnen worden door overbevissing. Dat klinkt vreemd, maar is toch logisch. Zeehonden eten kleine vissen.