Is getijdenenergie veilig voor mens en dier? (video)

Is getijdenenergie veilig voor mens en dier? (video)
Is getijdenenergie veilig voor mens en dier? (video) © OZ
Getijdencentrale Oosterscheldekering
Getijdencentrale Oosterscheldekering © OZ

Wereldpodium

OOST-SOUBURG - Sinds november 2015 draaien vijf getijdenturbines in één van de 65 stroomgaten in de Oosterscheldekering. Het is voor het eerst dat een dergelijke vorm van groene stroom wordt geleverd aan het net. Voor de ontwikkeling van getijdenenergie is deze centrale van levensbelang, omdat de techniek zich in onze provincie in de praktijk laat zien aan de wereld.

Bijwerkingen?

De kering is echter niet alleen een plek waar het bedrijf Tocardo naar hartenlust kan sleutelen om de techniek te verbeteren. Wil het bedrijf achter de centrale op het gebied van getijdenenergie een grote speler worden, dan moet het aantonen dat de centrale geen ongunstige bijwerkingen heeft.
Gevolgen getijdencentrale int 1

Universiteiten

Verschillende onderzoekers van uiteenlopende universiteiten als die van Utrecht en de TU in Delft, zijn betrokken bij het onderzoek. Zij kijken naast de doodsoorzaak van dieren uit de Oosterschelde, ook naar mogelijke veranderingen in stroming. Elke toevoeging aan de kering zou weleens iets kunnen veranderen, is het idee.

Zandhonger

Sinds de oplevering van de kering in de jaren '80 van de vorige eeuw, stroomt er meer zand uit het gebied dan dat er binnenkomt. Hierdoor verdwijnen langzaam zandplaten waar vogels en zeehonden gebruik van maken. Als de kering op grotere schaal wordt uitgerust met getijdenturbines, moet vooraf duidelijk zijn of die iets aan de zandhonger bijdragen of juist niet.

Zeeuws onderzoek

De Middelburgse Merel Verbeek onderzoekt hoe de turbines de stroming in het gebied beïnvloeden. "Erg leuk om als Zeeuwse naar zo'n typisch Zeeuws onderwerp onderzoek te doen."
Gevolgen getijdencentrale int 2

Stabiliteit van de kering

Een ander belangrijk onderdeel zijn de effecten dichtbij de kering. Rijkswaterstaat staat alleen een mogelijke uitbreiding van getijdenenergie toe, als het geen gevolgen heeft voor de bodem waar de kering op staat. Na de bouw van de Oosterscheldekering zijn tegen verwachtingen in, kuilen ontstaan in de bodem rond de kering.

Geen effect toegestaan

Verdere aantasting van de bodem moet koste wat het kost worden voorkomen. Daarom wordt via regelmatige dieptemetingen en stromingsonderzoek gecontroleerd of de bodem in de buurt van de centrale aangetast wordt.
Gevolgen getijdencentrale int 3

Onderzoek afgerond

Halverwege 2018 moeten de eerste resultaten van de verschillende onderzoeken klaar zijn en zal duidelijk zijn of getijdenenergie veilig in de Oosterscheldekering kan worden opgewekt. Enkele jaren daarna zal ook het onderzoek naar de stromingseffecten helemaal zijn afgerond.

Lees ook:

Werkgelegenheid door getijdencentrale
Centrale in bedrijf, stroom uit eb en vloed
Getijdencentrale heel voorzichtig geplaatst