Kapelle houdt 1,5 miljoen euro over op begroting

© OZ

Meevaller

KAPELLE - De grootste meevaller in 2016 was de bijdrage van het rijk uit het Gemeentefonds. Die was bijna 5 ton groter dan verwacht. Verder heeft de gemeente doordat de bouwactiviteiten in de gemeente weer aantrekken voor verstrekte vergunningen extra inkomsten (bouwleges) ontvangen. Daarnaast was er een incidentele meevaller door de verkoop van een pand.

Duurder

Tegenvallers waren er ook. De toeristenbelasting op de huisvesting van arbeidsmigranten is afgeschaft, er is extra geld nodig om de dorpshuizen te onderhouden, en de nieuwe manier om onkruid te bestrijden is duurder dan de oude manier.

Sportcentrum

Het dagelijks gemeentebestuur stelt voor aan de gemeenteraad om, net als vorig jaar, één miljoen euro te reserveren voor de bouw van het nieuwe sportcentrum. De raad bespreekt 20 juni de jaarstukken. Op 4 juli neemt de gemeenteraad hierover een besluit.