Oud-bisschop Ernst (100) overleden

Oud-bisschop Ernst overleden
Oud-bisschop Ernst overleden © (Foto’s: Ramon Mangold /Bisdom Breda)
BREDA - Ontslag
Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die functie bestuurde Ernst het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde.
Wijding
Bisschop Ernst werd op 8 april 1917 geboren in Breda als oudste in een gezin van drie kinderen. Hij ging naar het kleinseminarie Ypelaar en vervolgens naar het grootseminarie Bovendonk te Hoeven. Op 7 juni 1941 werd hij tot priester gewijd. Na het overlijden van bisschop De Vet benoemde paus Paulus VI Hubertus Ernst tot bisschop van Breda. Op 17 december 1967 is hij tot bisschop gewijd.
Veranderingen
Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in een periode van grote kerkelijke veranderingen. De volkskerk van weleer brokkelde af en de eerste contouren van een keuzekerk werden zichtbaar. Twee jaar voor zijn aantreden was het Tweede Vaticaans Concilie afgesloten. Bisschop Ernst legde in zijn beleid een sterke nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van priesters en leken voor de verdere voortgang van geloof en Kerk.
(Foto: Ramon Mangold / Het Fotobureau)