'Oplopen wachttijden Kreekraksluizen is onaanvaardbaar'

De Kreekraksluizen
De Kreekraksluizen © OZ

Niet aanvaardbaar

OOST-SOUBURG - Volgens Marjolein Bronder, coördinator van BLN-Schuttevaer Zeeland, zijn er files te verwachten bij de Kreekraksluizen als er niets verandert. "De wachttijden waren in 2015 nog 18 minuten, en nu zijn ze soms al 38 minuten", zegt ze. "Als het zo doorgaat moeten binnenvaartschippers straks misschien wel anderhalf uur wachten. Dat is niet aanvaardbaar."

Groeien

De verwachting is dat de binnenvaart in Zeeland met 13 tot 28 procent gaat groeien tot 2040. "Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid in de binnenvaart, maar dan moet de infrastructuur wel worden aangepast", zegt Bronder. "We zijn in gesprek met de overheid over het uitbreiden van de capaciteit bij de Kreekraksluizen en over het verhogen van een aantal bruggen, speciaal voor de containervaart. We zijn daar voorzichtig positief over."
ITEM kreekraksluizen

Zorgen openbaar vervoer

Volgens het rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het openbaar vervoer in Zeeland voor de komende jaren een punt van zorg.  De beperkte groei van het streekvervoer kan zorgen voor problemen als het gaat om de bereikbaarheid van voorzieningen in de provincie met openbaar vervoer. En dat kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Files op de Zeeuwse snelwegen worden er in de komende jaren niet verwacht. 
Kreekraksluizen
Jaarlijks passeren 70.000 binnenvaartschepen deze sluizen in de Schelde-Rijnverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen (cijfers Rijkswaterstaat 2015). De Kreekraksluizen worden volledig bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans. De Kreekraksluizen waren de eerste grote binnenvaartsluizen die Rijkswaterstaat op afstand vanuit een Nautische Centrale bedient.