Dow presenteert jaarcijfers 2009

TERNEUZEN - Het personeel werd vorig jaar met 10% gereduceerd als gevolg van de ecomische crisis. Dat betekent dat er meer dan 200 werknemers in Terneuzen hun baan verloren.
De directie van Dow is gematigd positief over de toekomst in economische zin. Op milieu- en veiligheidsgebied boekte Dow Terneuzen goede resultaten in 2009.
Er was sprake van 3 ongevallen met werknemers, tegenover 7 in 2008. Het aantal milieu-incidenten daalde naar 16, dat betekent een halvering van het aantal ongevallen in vijf jaar tijd. Ook de CO2-uitsoot nam af, maar daar speelde de vermindering van het productievolume een rol.