Spuisluis Bruinisse wordt proeftuin getijde-energie (video)

Spuisluis Bruinisse wordt proeftuin getijde-energie (video)
Spuisluis Bruinisse wordt proeftuin getijde-energie (video) © Rijkswaterstaat
Spuisluis Bruinisse wordt proeftuin getijde-energie (video)

Gitzwart

BRUINISSE - Het hoofddoel van de spuisluis is het verbeteren van de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer. Uit onderzoek bleek dat onder de zestien meter niks meer leeft onder water. Duikers spraken over een "gitzwart, spookachtig onderwaterlandschap''. Met de spuisluis, waar bij vloed vers Oosterscheldewater het meer in stroomt, wil Rijkswaterstaat dit verbeteren. 

April 2018

Maar behalve het verbeteren van de waterkwaliteit is het de bedoeling dat de passage in de toekomst een proeftuin wordt voor getijde-energie. De plannen voor het testcentrum zijn volgens Rijkswaterstaat in een vergevorderd stadium. Het bedrijf BT-turbines zit volgens de rijksdienst in het vergunningentraject voor de toestemming van de bouw van de centrale. De bedoeling is om volgend jaar april te starten met het plaatsen van de eerste turbines in de passage. Eerder mag niet, omdat er tussen oktober tot en met april niet gewerkt mag worden aan of in de passage vanwege het stormseizoen. 

Nu al effect

Hoewel de passage vandaag officieeel is geopend, is de spuisluis vorige maand al in gebruik genomen om het te testen. Uit de eerste meetresultaten blijkt dat het nu al een positief effect heeft op het water in het Grevelingenmeer. Het unieke van de spuisluis is volgens Stephan Krekelberg dat het geen gelijkvloerse doorgang is maar een zogenaamde hevel. Waarbij het water in een boog door de passage stroomt. Vergelijkbaar met de techniek om een bezinetank van een auto leeg te pompen.  Volgens Krekelberg is dit, voor zover hij weet, de enige passage in de wereld waar deze techniek op zo'n grote schaal wordt toegepast. 

Tweede leven

Helemaal nieuw is de spuisluis niet. Hij is namelijk al gebouwd in 1983 om tijdens de afbouw van de Philipsdam het zoutgehalte in het noordelijke deel van de Oosterschelde op peil te houden. Drie jaar later, na de afronding van de Deltawerken, is de spuisluis buiten werking gesteld. Dat er al een spuisluis lag in de Grevelingendam, vergemakkelijkte het werk van de aannemer die de oude passage alleen moest renoveren en aanpassen zodat het water beide kanten van de dam op kan stromen. In de oude situatie was dat niet het geval. De bouw van de Flakkeese Spuisluis heeft ongeveer 7 miljoen euro gekost.