Overwinning Zeeuws plan kleine scholen

Overwinning Zeeuws plan kleine scholen
Overwinning Zeeuws plan kleine scholen © Omroep Zeeland
Na vijf jaar strijd, een overwinning voor kleine basisscholen
Nu geldt de norm dat scholen met minder dan 23 leerlingen moeten sluiten. Precies vijf jaar geleden hoorde Schuurman Hess dat de dorpsschool in zijn woonplaats Kats dicht moest. Daarop begon hij zijn strijd voor het behoud van kleine basisscholen. In Zeeland stuitte hij op veel weerstand, onder andere van de lokale afdeling van zijn eigen partij, de PvdA. Maar landelijk kreeg hij wel medestanders, waaronder de landelijke afdeling van de PvdA.

Formeel geregeld

Het was al eerder bekend dat de staatssecretaris akkoord ging met het experiment, maar hij had nog niet officieel zijn toestemming gegeven. Met de brief die Dekker woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd is dat nu ook formeel geregeld.
<p><strong>Ouders in het bestuur</strong></p><p>Het plan van Jan Schuurman Hess houdt in dat kleine scholen kunnen blijven bestaan onder de vleugels van de door hem opgerichte Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen. Ouders, leerkrachten en dorpsbewoners vormen het bestuur van de school.</p><p>De Erasmus Universiteit onderzoekt de werking van het plan op de school in het Groningse Westerbroek. Als het experiment slaagt, betekent dat niet meteen dat alle kleine scholen kunnen blijven bestaan. Daarvoor moet eerst de wet gewijzigd worden. </p>
Het is niet de eerste actie die is ondernomen voor het behoud van basisonderwijs op het platteland. In 2013 nam de Tweede Kamer al een motie aan dat als er in een straal van drie kilometer geen andere school meer is, er dan dan toch geld moet komen voor het behoud ervan. 
De schoolbestuurder die in Kats het schooltje kwam sluiten en in 23 maanden 21.500 euro aan zichzelf uitkeerde vergeet ik nooit, wat een leugenaar.
Jan Schuurman Hess
Behalve voor het behoud van kleine scholen, strijdt Schuurman Hess met zijn plan ook tegen bureaucratie, dure adviesbureaus en verkeerde schoolbestuurders. "De schoolbestuurder die in Kats het schooltje kwam sluiten en in 23 maanden 21.500 euro aan zichzelf uitkeerde vergeet ik nooit, wat een leugenaar."

Teruggeven aan de gemeenschap

Door het bestuur van de school in handen te geven van de dorpsinwoners, ouders en leraren wil hij de lijntjes kort houden en de betrokkenheid vergroten. "Dit plan geeft ouders, docenten en de dorpsgemeenschap de mogelijkheid om een school in hun dorp te behouden. Met andere woorden: we geven zo'n publieke voorziening, als het onderwijs, terug aan de gemeenschap."
Met het experiment hoopt Schuurman Hess uiteindelijk de "macht van de schoolmanager" te doorbreken waarin het volgens hem alleen maar draait om schaalvergroting.
Jan Schuurman Hess bij de gesloten school in Kats
Jan Schuurman Hess bij de gesloten school in Kats © Omroep Zeeland
Door de handtekening van de staatssecretaris kan de school in het Groningse Westerbroek openblijven. De school heeft de experimentenstatus gekregen en mag daardoor nog zeker tien jaar openblijven. De Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoekt of het experiment werkt en of het invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs.
Mocht het experiment een succes zijn, dan kan het plan van Schuurman Hess niet meteen worden toegepast op andere scholen. Daarvoor moet de wet aangepast worden.