Nieuwe percelen voorkomen mosseltekort (video)

Nieuwe voorraadkamers moeten leveringsproblemen voorkomen

Voorraad

ZIERIKZEE - De nieuwe opslagplaatsen liggen vlak bij de Zeelandbrug bij Zierikzee. Hier liggen de mosselen die klaar zijn voor consumptie. De nieuwe plek is beter, omdat het water daar meer ververst wordt dan bij Yerseke waar de meeste verwaterpercelen liggen. "De percelen bij Yerseke liggen in een kom en daar stroomt het water in een rondje, wat het ontstaan van TTX bevordert", aldus voorzitter Wouter van Zandbrink van de Vereniging De Mosselhandel. 
Tijdelijk
Het is niet zo dat nu alle mosselvoorraad wordt verplaatst naar de percelen bij de Zeelandbrug. Dat is voor de mosselhandelaren economisch niet aantrekkelijk, omdat die percelen op een uur varen liggen van Yerseke. Logistiek gezien is het beter om de voorraad dicht bij de deur te hebben van de vissersplaats. Zeker in het hoogseizoen, wanneer de fabrieken 24 uur per dag draaien, is het niet fijn dat de voorraad zo ver varen van de fabrieken ligt", aldus Van Zandbrink. 

Alleen in nood

De nieuwe opslagplaatsen zijn er eigenlijk alleen in geval van nood, wanneer de percelen bij Yerseke gesloten worden vanwege de aanwezigheid van TTX. Dit jaar verwacht de sector dat er twee tot drie weken geen gebruik gemaakt kan worden van de gebieden bij Yerseke en dat ze dan moeten uitwijken naar Zierikzee. Het probleem waar de mosselhandelaren vorig jaar tegen aan liepen, was dat ze geen back-up hadden voor de verloren voorraad. Dat willen ze nu voorkomen.
Bemonstering Oosterschelde TTX onderzoek
Bemonstering Oosterschelde TTX onderzoek © OZ
Dodelijk
Tot vorig jaar was er weinig kennis bij experts over TTX. Toen het gif werd gevonden in de mosselen wisten de instanties in eerste instantie niet wat ze ermee moesten doen. Vanwege het gebrek aan kennis, besloot de rijksoverheid toen te controleren op nul-tolerantie. Wat betekent dat er weinig tot geen TTX in de mosselen mocht zitten om ze te mogen verkopen. 

Nieuwe norm


Onder druk van de mosselsector is er door Nederland aangedrongen om een Europese norm in te stellen. Alleen Nederland controleert op TTX en grijpt ook in als dat nodig is. Andere Europese landen doen dat niet. Vorige maand kwam het Europese milieu agentschap, EFSA, met het advies dat de norm verhoogd kan worden naar 44 microgram per kilo lichaamsgewicht. Nu mag iemand maar 20 microgram TTX naar binnen krijgen per kilo lichaamsgewicht. Inmiddels hebben Nederlandse onderzoekers, van onder meer het RIVM, de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit en de Universiteit Utrecht geconcludeerd dat de norm verhoogd kan worden naar 110 microgram per kilo zonder schadelijke gevolgen. 

Geen besluit

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog geen besluit genomen over een nieuwe norm. Dat betekent dat er voorlopig nog net zo streng gecontroleerd wordt als vorig jaar. Het ministerie heeft laten weten volgende week in overleg te gaan met de mosselsector over een eventuele nieuwe norm. 

— Martijn v.d. Werff (@martijnwerff)
">