Ontwikkeling Timmerfabriek nu in andere handen

© OZ

Voorlopig koopcontract

VLISSINGEN - In 2016 werd een voorlopig koopcontract gesloten met ontwikkelaars Jeroen Lokerse, en Jack Kloosterboer. Samen met Martin Dekker werd er gezocht naar invulling van de Timmerfabriek. Die samenwerking is nu gestopt.
Consortium
De nieuwe partijen, Bouwgroep Peters uit Middelburg, Walcherse hoteliers Bommelje en Kloeg van teKust.com en de Zierikzeese projectontwikkelaar TeamConcepts werken als consortium samen en hebben alle aandelen van de bestaande Timmerfabriek B.V. overgenomen. Ze verwachten binnen enkele maanden met een definitief plan voor de Timmerfabriek te komen.
Kanjersubsidie
De Timmerfabriek werd in 2010, onder andere door Bouwgroep Peters, gerestaureerd met behulp van een zogenaamde kanjersubsidie van 3,4 miljoen euro. Even leek het er op dat Omroep Zeeland in het pand zou trekken, maar die plannen gingen toen niet door. Een andere koper of huurder werd niet gevonden. 
© OZ
Stil
Nadat wethouder de Jonge in 2016 de voorlopige koop had aangekondigd werd het stil rond de speciaal opgerichte Timmerfabriek BV. Het enige wat naar buiten kwam was een ruzie binnen de gemeenteraad over het vermeende schenden van geheimhouding door raadslid Pim Kraan over de verkoop van de Timmerfabriek. Daar is overigens nooit bewijs voor gevonden.
Ten einde
Nu bijna twee jaar later blijkt dat de samenwerking tussen aandeelhouders Lokerse, vastgoedontwikkelaar uit Dishoek aan de ene kant, en Projectontwikkelaar Dekker en Kloosterboer, directeur van het gelijknamige op- en overslagbedrijf in Vlissingen-Oost, ten einde is voordat er nog maar vergunning is afgegeven.
Onenigheid 
Lokerse zegt dat er te veel verschil van mening is over de uitvoering van de plannen en de snelheid van werken. Dekker beaamt dat er verschil van inzichten zijn, maar Kloosterboer geeft aan dat een publicatie van de PZC in december vorig jaar, over de veroordeling van Lokerse voor verduistering, de reden is.
Expertise
De nieuwe partijen zeggen dankbaar te zijn voor het voorwerk dat door de oude aandeelhouders is gedaan, en dat zij de expertise in huis hebben voor de ontwikkeling, bouw en succesvolle exploitatie. Al in 2017 willen ze hun plannen presenteren en in de markt zetten. De deelname van teKust.com doet vermoeden dat er mogelijk hotelkamers in het gebouw komen.