'Sluiting school zou ramp zijn voor het dorp'

'Sluiting school zou ramp zijn voor het dorp'
'Sluiting school zou ramp zijn voor het dorp' © Omroep Zeeland
Mijlpaal scholenplan
De school heeft nu tegen de 70 leerlingen wat nog ruim boven de norm is van 23 leerlingen, wanneer scholen worden gesloten. In de gemeente Schouwen-Duiveland leeft de discussie over sluiting van de scholen heel erg. De gemeente wil de komende tien jaar twaalf basisscholen sluiten, omdat het aantal leerlingen daalt en oude schoolgebouwen meer onderhoud vragen. Daardoor dreigt het onderwijs onbetaalbaar te worden voor de gemeente. 
De bedoeling is dat de basisscholen op het eiland op termijn meer gaan samenwerken, fuseren of sluiten. Hoe het er in de praktijk precies gaat uitzien is nog niet bekend, daar wordt op dit moment nog druk over gesproken. Het gemeentebestuur wil in november besluiten over de voorstellen. De schoolbesturen zijn het er al over eens dat niet elk dorp zijn school kan behouden. Als oplossing wordt er nu gedacht aan zogenoemde regioscholen. 
<h2>Experiment </h2><p>Staatssecretaris Sander Dekker heeft woensdag toestemming gegeven voor een experiment van het plan van Jan Schuurman Hess uit Kats. Hij heeft een plan bedacht waarmee kleine scholen van sluiting gered kunnen worden. De bedoeling is dat ouders, leerkrachten en de dorpsgemeenschap het bestuur van de school overnemen en de school onderbrengen bij de Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen, waar meerdere met sluiting bedreigde scholen onder vallen. </p><p>Het plan van Schuurman Hess wordt de komende tien jaar getest op de dorpsschool in het Groningse Westerbroek. </p>
Schuurman Hess roept de scholen op Schouwen-Duiveland op zich aan te sluiten bij de vereniging en niet stil te blijven zitten en een sluiting af te wachten. Behalve de redding van een school betekent het plan wel dat er veel meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en leerkrachten van de school en de rest van de dorpsgemeenschap. Maar daar zien de ouders van de leerlingen van De Morgenster in Kerkwerve geen probleem in. De school is al eerder gefuseerd met de christelijke school in Brouwershaven. Zij weten wat het betekent wanneer een dorp zijn school verliest. 

Meer dan alleen onderwijs

Hanneke de Kok die met de fusie is overgekomen van Brouwershaven naar Kerkwerve vertelt dat de sluiting van een school verder gaat dan alleen een verhuizing. "Nu spreken de kinderen onder schooltijd nog af om na schooltijd samen te spelen. Dat gaat niet meer zo makkelijk als de school in een ander dorp staat." Volgens haar merken mensen die niks met de school te maken hebben het ook wanneer een school is gesloten: "Er wordt hier meer gedaan dan alleen les gegeven. We organiseren hier buiten school om ook veel activiteiten in samenwerking met de kerk, het dorpshuis en de voetbalvereniging." Dat gebeurt allemaal niet meer als wij dicht zouden zijn. 
Mijn man heeft hier ook op school gezeten. Het is een soort van tweede thuis.
Vera van den Hoek
"Kerkwerve heeft al niet zo veel faciliteiten en als dan ook nog de enige school dichtgaat. Dan komen de ouders met kinderen die nu nog naar hier verhuizen vanwege de aanwezigheid van een school ook niet meer", zegt moeder Vera van den Hoek, Haar drie kinderen zitten op De Morgenster en heeft er een sterke binding mee: "Mijn man heeft hier ook op school gezeten. Het is een soort van tweede thuis." Gevraagd naar wat ze ervan zou vinden als de school eventueel toch dicht zou gaan, geeft ze aan dat ze dat "vreselijk" zou vinden. 
Daar sluiten de ouders van andere kinderen zich bij aan. Mocht het toch zover komen en ze de kans krijgen om het plan van Schuurman Hess toe te passen op hun eigen school zouden ze dat meteen doen. Alhoewel sommige ouders ook wel een bezwaar zien. Ze weten niet zeker of ze naast hun werk wel tijd hebben om er ook een school naast te besturen. "Maar als iedereen er de schouders onder zet en zijn steentje bijdraagt, moet dat helemaal goed komen.