Wethouder Hannie Kool-Blokland naar Zeeuws Archief

MIDDELBURG - Hannie Kool-Blokland is van huis uit historica. Zodra ze haar diploma archivistiek heeft behaald zal ze worden benoemd tot rijksarchivaris in Zeeland, gemeentearchivaris van Middelburg, gemeentearchivaris van Veere en waterschapsarchivaris van waterschap Zeeuwse Eilanden. Luister naar Hannie Kool.
Hannie Kool-Blokland werd in 1997 raadslid voor het CDA in Middelburg. Sinds 2003 is ze wethouder. Als haar opvolger wordt de huidige CDA-fractievoorzitter Johan Aalberts genoemd.