Zuid-Europese plantjes groeien lekker in Zeeland

Zuid-Europese plantjes groeien lekker in Zeeland
Zuid-Europese plantjes groeien lekker in Zeeland © Omroep Zeeland
Zuideuropese plantjes groeien lekker in Zeeland
Sinds 2015 wordt gewerkt aan de Flora Zeelandica, een overzichtsatlas van alle wilde planten in Zeeland. Honderden vrijwilligers die alles weten over wilde planten -floristen- leveren daar informatie voor aan. En er zjjn wat verschuivingen te melden. Zeeland had al een zacht klimaat, en klimaatopwarming zorgde ervoor dat de temperatuur in steden en dorpen verder steeg. Zodat soorten die voorheen alleen in Zuideuropese landen voorkwamen, hier volop voet aan de grond krijgen. 
Slaapkamergeluk was vroeger een kamerplantje, maar groeit nu volop in het wild
Slaapkamergeluk was vroeger een kamerplantje, maar groeit nu volop in het wild © Omroep Zeeland

Ook soorten verdwenen

Zeeland kreeg ook meer orchideeënsoorten de afgelopen jaren. Er komen dus soorten bij, maar er zijn er ook verdwenen, vooral in agrarisch gebied. Veel bemesten en klepelmaaien, waarbij het maaisel blijft liggen, zijn ongunstig om tot een veelsoortig plantendom te komen. Veel soorten houden namelijk van een schrale grond. 
Toch worden er ook in het buitengebied af en toe nog bijzondere ontdekkingen gedaan. Onlangs vond florist Awie de Zwart op een dijkje bij zijn woonplaats Oostburg een viltroos, die hier voorheen zeldzaam was.   
Dit is een prachtige viltroos
De Flora Zeelandica verschijnt in het voorjaar van 2018, maar er kan nu al op ingetekend worden, via de website van de Floron.