Zeeuwse arbeidsmarkt flink aangetrokken dit jaar

Vlag van het UWV Werkbedrijf in Goes
Vlag van het UWV Werkbedrijf in Goes © mystic_mabel | Flickr CC BY-SA 2.0

Krapte-cijfer

Ook is het aantal werklozen per vacature, wat de krapte op de arbeidsmarkt aangeeft, erg laag in Zeeland. Dat krapte-cijfer was in het eerste kwartaal 1,8 en daarmee heeft onze provincie samen met Utrecht de laagste krapte van Nederland.
In de drie noordelijke provincies en Flevoland is krapte veel hoger. Wel is ook daar veel verbetering te zien. In Friesland daalde het aantal werklozen per vacature van 6,3 naar 3,6. In Flevoland ging dat cijfer van 5,8 naar 3,5.
Het aantal vacatures ging in het afgelopen jaar in alle provincies omhoog. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid in het hele land. Dat ging het hardst in Friesland en het langzaamst in Overijssel. Groningen kent nu de hoogste werkloosheid, Zeeland de laagste.

'Jongeren trekken weg'

Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn. Onze provincie komt weliswaar keer op keer uit de bus als regio met de minste werklozen, maar volgens het UWV in Goes is dat niet alleen maar een goed teken. Volgens de instantie trekken veel jonge mensen van tussen de 20 en 40 jaar weg uit Zeeland, terwijl die leeftijdsgroep normaal gesproken een substantieel deel van de werkloosheid voor hun rekening neemt. En dat geeft volgens het UWV een vertekend beeld.