Zeeland Seaports juicht over fusie, maar provincie gaat ervoor liggen

Zeeland Seaports juicht over fusie, maar provincie gaat ervoor liggen
Zeeland Seaports juicht over fusie, maar provincie gaat ervoor liggen © Omroep Zeeland / Otto Vosveld
Zeeland Seaports juicht over fusie, maar provincie gaat ervoor liggen
Het CDA liet vrijdagochtend als eerste zijn tanden zien aan de Zeeuwse havens, Fractievoorzitter Hannie Kool stelde als keiharde voorwaarde voor instemming met de fusie dat Zeeland Seaports met geld over de brug moet komen voor Thermphos: "Beschouw dit niet als een winstwaarschuwing, maar als een fusiewaarschuwing."
Dreigende taal kwam er ook van de SGP bij monde van Statenlid Harold van de Velde: "De rol van Zeeland Seaports begint irritatie op te wekken. Weinig actie en altijd maar naar de provincie kijken. Als deze houding niet verandert, gaan wij in gesprek over een fusie of wat dan ook."

Dreigementen

De Zeeuwse politiek was maar net op tijd met het uiten van de dreigementen. Want een kleine twee uur later kwam Zeeland Seaports met een persbericht, waarin staat dat er geen belemmeringen meer zijn die de fusie met Gent in de weg staan. De havens verwachten dat de fusie eind dit jaar rond zal zijn. Daarmee zouden de havens van Zeeland en Gent in de top tien van Europa komen.
Maar er is dus nog wel een groot probleem dat moet worden opgelost. De provincie is de grootste aandeelhouder van Zeeland Seaports. Als die niet akkoord gaat met de fusie, komt die er niet. En de eis vanuit Provinciale Staten is overduidelijk: De Zeeuwse havens moeten meebetalen aan Thermphos.
Videoboodschap van havenbedrijf Zeeland Seaports
Dit is geen winstwaarschuwing, dit is een fusiewaarschuwing.
Hannie Kool, fractievoorzitter CDA in Provinciale Staten

4,5 miljoen euro

Er was 41 miljoen euro beschikbaar om het zwaar vervuilde terrein van Thermphos schoon te maken. Maar dat geld is bijna op. Daarom heeft de provincie sinds oktober al 3,6 miljoen euro uit de algemene reserve gehaald om het terrein veilig te houden. Vrijdagochtend gingen Provinciale Staten opnieuw akkoord met het voorstel om nog eens 4,5 miljoen euro uit de Zeeuwse schatkist te halen om de veiligheid te garanderen.
De provincie wil dat het Rijk en Europa ook gaan meebetalen aan de sanering van Thermphos. Maar die willen pas nadenken over steun als eerst Zeeland Seaports over de brug komt. Dat verklaart de ongekend stevige taal in Provinciale Staten over de vrijdag aangekondigde havenfusie.

Wegenbelasting

De Zeeuwse politiek wil er alles aan doen om te voorkomen dat de provincie in haar eentje opdraait voor de kosten om Thermphos veilig te houden. De miljoenen die nu naar Thermphos gaan, waren eigenlijk bedoeld om wegen veiliger te maken en de Zeeuwse economie te stimuleren. Als de provincie miljoenen moet blijven betalen, moet het Zeeuwse deel van de wegenbelasting in de toekomst wellicht omhoog. En dat wil niemand in Provinciale Staten.
<p>De fosforfabriek Thermphos ging in 2012 failliet, onder meer doordat een concurrent uit Kazachstan fosfor goedkoop verkocht in Europa. Honderden Zeeuwen verloren daardoor hun baan. De provincie Zeeland is volgens de wet als vergunningverstrekker aansprakelijk, maar toen de sanering begon, volgde tegenslag na tegenslag. Het terrein bleek zeer ernstig vervuild te zijn met fosforslib, asbest en radio-actief materiaal. De sanering van het terrein heeft tot nu toe ruim al ruim 30 miljoen euro gekost en het einde is nog lang niet in zicht. Alleen al de bewaking van het zwaar vervuilde terrein kost nu zeven ton per maand. </p>
Zeeland Seaports juicht over fusie, maar provincie ligt ervoor

Tweekoppig

Maar ondanks dit alles, zet Zeeland Seaports nog steeds de hakken in het zand. En vrijdag kondigde de Zeeuwse havenbeheerder trots aan dat de weg open ligt voor een fusie met de havens van Gent. De nieuwe fusieorganisatie krijgt voorlopig een tweekoppige directie bestaande uit de huidige directeuren Daan Schalck en Jan Lagasse van respectievelijk de haven van Gent en Zeeland Seaports. Of er een nieuw gezamenlijk hoofdkantoor komt en waar die dan zou komen te staan, is nog niet duidelijk.
De havens van Vlissingen-Oost en Terneuzen gingen in 1998 samen in één havenschap. Dat havenschap werd in 2011 verzelfstandigd onder de naam Zeeland Seaports. Wel bleef de overheid een stevige vinger in de pap houden: alle aandelen zijn in handen van de provincie Zeeland en de drie havengemeentes Vlissingen, Terneuzen en Borsele. Samen staan ze garant voor een bedrag van meer dan een half miljard euro, voor het geval het havenschap in grote problemen komt.