Vrijwillige brandweerman wordt steeds zeldzamer

Brandweerman blust na bij brand naast hotel in Sluis
Brandweerman blust na bij brand naast hotel in Sluis © HV Zeeland

Beroeps

In dezelfde periode was er een lichte toename van het aantal beroepsbrandweerlieden in Zeeland. Inmiddels is 12 procent van alle brandweerlieden (mannen en vrouwen samen) beroeps. Dat was in 2011 nog maar 8 procent. In de Randstadsprovincies is het percentage beroeps veel hoger. Het aantal vrouwelijke brandweervrijwilligers in Zeeland blijft jaar jaar uit vrijwel gelijk, ongeveer 50 dames op het totaal, verhoudingsgewijs iets minder dan landelijk.

Grafiek Zeeuws brandweerpersoneel

Bezuinigingen

Er worden door de betrokkenen op landelijk niveau verschillende oorzaken genoemd voor de daling. Volgens de Vakvereniging Brandweervrijwilligers zijn de bezuinigingen in de organisaties een oorzaak. Waar op spuitwagens wordt bezuinigd, bijvoorbeeld, kan ook op bezetting worden bezuinigd en dan moeten er vrijwilligers afvloeien.
Anderen zien ook de verplichting om zoveel avonden per jaar deel te nemen aan trainingen als een oorzaak van de afgenomen belangstelling. Ook speelt de steeds groter wordende afstand tussen werkplek en brandweerkazerne een rol. 
Uit een onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag kwam vorig naar voren dat veel vrijwillige brandweerlieden klagen over de toegenomen bureaucratie: "Er wordt meer vergaderd dan geoefend". Minister Van der Steur (Veiligheid, tot januari van dit jaar in functie) deed vorig jaar de suggestie om via de Jeugdbrandweer meer aanwas van onderaf naar de brandweerkorpsen te krijgen.