'Veel geslaagden, maar dubbel gevoel'

'Veel geslaagden, maar dubbel gevoel'
'Veel geslaagden, maar dubbel gevoel' © OZ
Geslaagd? Dan kan de vlag uit!
Geslaagd? Dan kan de vlag uit! © Omroep Zeeland
Onder de tevreden scholen zit ook het Zwin College in Oostburg. Directeur Frank Neefs is "nog niet helemaal tevreden" maar heeft goede hoop. Er is nog een aantal leerlingen dat een herexamen moet maken om alsnog te kunnen slagen. Hij heeft nog geen volledig overzicht, omdat de school met de leerlingen nog aan het bekijken is welke vakken ze het beste kunnen herkansen. Daarbij focust de school zich vooral op vakken waar de nu gezakte leerlingen het beste kans maken. 

Wrange bijsmaak

Hoewel elke school flink zijn best doet om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen, heeft dat bij het Zwin College een wrange bijsmaak. "De groepen die er nu bij komen, zijn kleiner in aantal dan de groepen die nu hopelijk in grote getale de school verlaten", aldus Neefs. Mochten alle eindexamenkandidaten slagen op het Zwin dan neemt het leerlingenaantal volgend jaar met 50 leerlingen af. 
Geslaagden Zwincollege
Vijftig leerlingen minder is een flink aantal voor de toch al kleine school in Oostburg. Neefs pleit er bij het ministerie voor om een uitzondering te maken voor Zeeuws Vlaanderen, omdat hier de reisafstanden groter zijn tussen de scholen en de keuze beperkt is. Om de kwaliteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen, gaat de school de komende jaren intensiever samenwerken met andere Zeeuws Vlaamse middelbare scholen. Het Zeldenrust-Steelantcollege doet niet mee met die samenwerking, uit angst dat ze hun christelijke identiteit verliezen.
Op de vraag hoelang het Zwin het nog zelfstandig kan uithouden, kan Neefs geen antwoord geven. Maar hij geeft wel aan dat de nood hoog is. Hij wil in de toekomst kijken naar virtuele oplossingen, waarbij leerlingen vanuit thuis lessen zouden kunnen volgen die op een andere school in Zeeuws-Vlaanderen worden gegeven.
Tot slot waarschuwt Neefs ervoor dat als de krimp doorzet zoals nu, zonder oplossing, er gekeken moet worden of alle afdelingen van de school nog wel in stand kunnen worden gehouden.