Ooievaar houdt steeds meer van Veere

Beschuit met muisjes wordt steeds vaker gegeten in Veere en Borsele
Beschuit met muisjes wordt steeds vaker gegeten in Veere en Borsele © Pixabay
De stijging in Veere is de sterkste van heel Zeeland. Maar de trend in de provincie als geheel is dalend, net als in de rest van Nederland. Vrouwen in Reimerswaal zijn weliswaar nog steeds het vruchtbaarst (63 kinderen per duizend) van allen maar dat cijfer is al een paar jaar aan het zakken. De gemeente Sluis heeft met 35,4 kinderen per duizend het laagste vruchtbaarheidscijfer van Zeeland.

Onderzoek

Het CBS heeft deze maand een landelijk onderzoek naar de verschillen in vruchtbaarheid per regio gepubliceerd. De conclusie daaruit is dat je in een streek met bijvoorbeeld veel orthodox protestanten, weinig alleenstaanden, veel welvaart en een groot aanbod van nieuwe eengezinswoningen ook een hoog vruchtbaarheidscijfer kunt verwachten. Met name dat laatste blijkt erg bepalend volgens het onderzoek: stellen met een kinderwens zoeken namelijk eerst een geschikt huis.
Toch kan dit allemaal, zegt ZB Planbureau die in Zeeland demografisch onderzoek doet, geen verklaring zijn voor de recente, forse stijging in Veere. De vruchtbaarheid van de Veerse vrouwen is sinds 2012 alleen maar toegenomen, terwijl er in de genoemde voorwaarden voor wat betreft Veere sindsdien niets is verbeterd. Vooralsnog heeft het Zeeuwse planbureau, dus geen verklaring voor de groeiende voorkeur van de ooievaar voor Veere.

Berekening

De statistiek over de geboortecijfers is afkomstig van het CBS. De cijfers betreffen het 'algemeen vruchtbaarheidscijfer'. Dat wordt berekend door het aantal geboorten per jaar in een gemeente te delen door het aantal vrouwen in die gemeente tussen de vijftien en vijftig jaar, en dat keer duizend.