Waterschap krijgt 5 miljoen van Europese Unie

Waterschap krijgt 5 miljoen van Europese Unie
Waterschap krijgt 5 miljoen van Europese Unie © Waterschap Scheldestromen
De Sloekreek wordt uitgediept, zodat het water beter doorstroomt.
De Sloekreek wordt uitgediept, zodat het water beter doorstroomt. © Omroep Zeeland

Gaternissekreek

Het waterschap heeft de waterloop in Gaternissekreek gebaggerd. Daarbij zijn stabiele en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Laaggelegen landbouwpercelen zijn opgehoogd. De maatregelen waren nodig om water sneller af te voeren en water beter te kunnen bergen. Het project was nodig om ervoor te zorgen dat al het land rond de kreek volledig benut kan worden voor de landbouw. Het hele project kostte ruim 2,6 miljoen euro.

Westerschenge

De Westerschenge is tussen 's-Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk dieper gemaakt. Daardoor kan het water beter doorstromen waardoor er minder algen groeien. De slechte oevers rond het water zijn aangepakt, waardoor er meer grond beschikbaar is voor landbouw. Het project kostte ruim 2,6 miljoen euro.

Sloekreek

Ook de Sloekreek tussen het Sloegebied en Lewedorp is uitgediept, zodat het water beter doorstroomt. De landbouwgrond rond de kreek is opgehoogd met de bagger uit het water. Het hele project kostte 1,8 miljoen euro.