Afvalinzameling in Zeeland óf heel goed, óf heel slecht

Afvalinzameling in Zeeland óf heel goed, óf heel slecht
Afvalinzameling in Zeeland óf heel goed, óf heel slecht © OZ
Grote verschillen in tevredenheid afvalbeleid Zeeuwse gemeenten
Grote verschillen in tevredenheid afvalbeleid Zeeuwse gemeenten © Omroep Zeeland
Aan de oproep van Omroep Zeeland om een oordeel te geven over het vuilnisbeleid van de gemeente hebben 764 Zeeuwen gehoor gegeven. De meldingen zijn op basis van de volledige postcode op de kaart van Zeeland verwerkt. Het geeft een indruk van de situatie per wijk, waarbij vooral Kapelle opvalt. Daar is men over het algemeen (zeer) tevreden. Dat is Middelburg niet het geval.
Het is niet normaal dat een gezin met kleine kinderen zo weinig zakken kan inleveren in een ondergrondse container en iemand die alleenstaand net zoveel mag inleveren.
Vrouw uit Middelburg
"Het is niet normaal is dat een gezin met kleine kinderen zo weinig zakken kan inleveren in een ondergrondse container en iemand die alleenstaand is mag net zoveel mag inleveren", schrijft een vrouw uit Middelburg in de enquête. "Ik ben verplicht mijn afval ergens anders naar toe te brengen omdat ik het anders niet kwijt kan."

In kaart

Beweeg je muis over de onderstaande kaart voor de details per postcode. De kleur van de iconen geeft aan hoeveel of hoe weinig klachten de respondenten hebben over zwerfvuil op straat. Oudere wijken in Zeeland hebben meer problemen dan nieuwere wijken. Goes-Noord doet het minder goed dan andere delen van de stad en ook in Terneuzen zijn er relatief veel klachten over afval.

Zwerfafval op de kaart

Tholen

De gemeente die op alle fronten als slechtste uit de bus komt is Tholen. Die krijgt het laagste gemiddelde rapportcijfer (zie onderstaande graphic) en scoort op alle fronten slecht. De meeste respondenten van de enquête, 130, komen ook uit Tholen. 
Een verklaring voor het grote aantal Thoolse respondenten is dat er op Tholen sinds de hoogopgelopen discussie over het gemeentelijk afvalbeleid een Facebookpagina Thools Afvalprobleem bestaat, waarop een paar weken geleden een oproep is gedaan om te reageren op de vraag van Omroep Zeeland. Dit is de rangorde van de Zeeuwse gemeenten:

Plastic

Het grootste probleem van de Zeeuwen en hun vuilnis is het gescheiden inzamelen van plastic, zo blijkt uit het onderzoek. Van de bijna 800 respondenten vragen 180 om meer en betere mogelijkheden voor scheiden van plastic uit het restafval. Met uitzondering van Kapelle wordt in alle gemeenten geklaagd over de problemen bij het aanbieden ervan aan de vuilniswagen. 
Bijvoorbeeld in Borsele, waar het probleem van wegwaaien wordt gesignaleerd: "Dat plastic in een zak moet is lastig! Misschien haakjes aan lantaarnpaal maken zodat we de zakken daarop kunnen hangen" suggereert een inwoner daar. De meeste mensen vragen trouwens om een extra container om het plastic in te doen. Maar in Reimerswaal wordt er juist wat vaker om een aparte papiercontainer gevraagd.

Te weinig legen

Van alle respondenten zegt 31 procent dat de container (de eigen container zoals een kliko maar ook de ondergrondse container) niet vaak genoeg wordt geleegd. Die klacht is het grootst in Tholen. Het gevolg daarvan is dat de containers vaak ook zo vol zijn dat er niets meer bij kan.

Zwerfvuil

Het gemeentelijk afvalbeleid gaat verder dan alleen containers legen: het is ook het vegen van de straat. Ook op dit aspect zijn het de Tholenaren die de meeste kritiek op hun gemeentebestuur leveren. Zij signaleren het meeste zwerfvuil op straat. En daar ook wordt de meeste stank van zwerfvuil op straat geroken. Toch is er - zo laat onderstaande grafiek zien - geen direct verband tussen zwerfvuil en stank. Want in Vlissingen en Terneuzen, bijvoorbeeld, is er volgens de klagers wel veel losliggend vuil op straat, maar wordt er heel weinig over de geur ervan geklaagd.