Sanering Thermphos-terrein stilgelegd

Sanering Thermphos-terrein stilgelegd
Sanering Thermphos-terrein stilgelegd © OZ
Het voormalige fabrieksterrein is ernstig vervuild met radio-actief slib
Het voormalige fabrieksterrein is ernstig vervuild met radio-actief slib © Omroep Zeeland
Aannemer Van Citters Beheer heeft de provincie gisteren op de hoogte gebracht van het nieuws. De aannemer heeft het werk volgens De Bat stilgelegd na een inspectie: "Bij alle bedrijven worden inspecties uitgevoerd en dus ook bij Thermphos." Uit die inspectie kwam naar voren dat er documenten ontbraken. 
Dat de sanering is stilgelegd wil volgens De Bat niet meteen zeggen dat er grote misstanden zijn geconstateerd: "De veiligheid staat te allen tijde voorop en zodra er twijfels zijn, moet je handelen." De aannemer gebruikt dit weekend om de documenten in orde te maken. Begin volgende week verwacht De Bat meer duidelijkheid te hebben over de gevolgen van het stilleggen van de sanering. 
Er is steeds meer begrip voor de situatie
Gedeputeerde Jo Annes de Bat
Dan verwacht hij ook meer duidelijkheid te hebben over de rol of bijdrage die het kabinet kan of wil leveren, bij het oplossen van het dossier. "Er is in de afgelopen weken veel contact geweest op verschillende niveaus." Volgens De Bat "is er steeds meer begrip voor de situatie". Hij verwacht volgende week een signaal uit Den Haag te krijgen of en hoe de landelijke overheid Zeeland kan helpen. 
Begin dit jaar lag de sanering ook al even stil. Toen lukte het de aannemer niet om zich te verzekeren tegen ongelukken bij de sanering. Omdat niet duidelijk is hoe groot de kosten voor de verzekeraar in zo'n geval zouden zijn, stonden verzekeraars niet in de rij om de klus 'aan te nemen'.

41 miljoen

Het terrein van de voormalige fosforproducent Thermphos is ernstig vervuild met fosforslib, asbest en licht radio-actief materiaal. Omdat de fabriek failliet is, is de provincie Zeeland volgens de wet als vergunningsverstrekker de eerst aansprakelijke. 
Er was 41 miljoen euro beschikbaar om het zwaar vervuilde terrein schoon te maken. Maar dat geld is bijna op. Daarom heeft de provincie sinds oktober
al 8,1 miljoen euro extra uitgetrokken om de veiligheid te garanderen. Het vervuilde terrein wordt zwaar bewaakt, wat de provincie Zeeland zeven ton per maand kost. Zo is er altijd beveiliging en brandweer aanwezig.
Voor de sanering van het terrein schatte de provincie dit voorjaar nog eens tussen de 90 en in het ergste geval 135 miljoen euro nodig te hebben.  
Provinciale Staten vinden dat Zeeland Seaports ook moet meebetalen aan de sanering, omdat het voor het havenbedrijf ook een voordeel is als het terrein er weer schoon bij ligt. Provinciale Staten dreigen de fusie tussen Zeeland Seaports en de haven van Gent niet goed te keuren als Zeeland Seaports niet meebetaalt aan de sanering.