Eindelijk af van herrie N59, aanleg geluidsscherm van start

Eindelijk af van herrie N59, aanleg geluidsscherm van start
Eindelijk af van herrie N59, aanleg geluidsscherm van start © Omroep Zeeland
Bewoners bieden handtekeningen aan voor geluidsscherm in Zierikzeese wijk Malta
Bewoners bieden handtekeningen aan voor geluidsscherm in Zierikzeese wijk Malta © Omroep Zeeland
De bewoners zeggen veel last te hebben van het geluid van langsrazend verkeer en van de uitstoot van fijnstof. Ze verzamelden ruim 200 handtekeningen om bij het gemeentebestuur aan te dringen op maatregelen. Eind 2016 kregen de bewoners gelijk en kondigde de gemeente Schouwen-Duiveland aan een geluidsscherm te gaan plaatsen. 
Vooral in de zone direct langs de N59 kunnen gezondheidseffecten optreden als gevolg van de luchtverontreiniging van het wegverkeer.
Onderzoekers van de GGD
De buurtbewoners kaartten de kwestie al in 2008 aan. Door de jaren heen verdween steeds meer bebossing tussen hun huizen en de weg. Met de aanleg van de riolering verdween in 2015 ook het laatste groen, waardoor er niets meer over was om de bewoners te beschutten van het geraas van het verkeer.

Gezondheidsproblemen

Maar er is meer aan de hand dan alleen geluidsoverlast. In een onderzoek van de GGD naar de lucht- en geluidskwaliteit bleek namelijk al in 2009 dat er sprake is van gezondheidsproblemen door de N59. "Vooral in de zone direct langs de N59 kunnen gezondheidseffecten optreden als gevolg van de luchtverontreiniging van het wegverkeer. Overigens worden geen normen overschreden", vermeldde het rapport.
Nu is het zover, komende maandag starten de voorbereidende werkzaamheden. Deze voorbereidingen bestaan uit het aanbrengen van verkeersmaatregelen in de berm, zoals bordjes. Vervolgens wordt een zogenoemde rijplatenbaan geplaatst. Die strook platen dient als ondergrond voor de aannemer die de schermen gaat plaatsen.
Dinsdag start de aanleg van het geluidsscherm zelf. Het scherm wordt geplaatst in de berm van de N59, tussen het tunneltje bij de Schuurbeque Boeijestraat en het tunneltje bij de Caustraat. Volgens planning is het scherm voor 14 juli 2017 gereed. 

Nieuw groen

De nieuwe beplanting komt pas later. De zomer is volgens de gemeente namelijk niet de ideale periode om nieuwe begroeiing aan te planten. Daarom komt het nieuwe groen in pas november.