Een eeuw wachten op predikant

© oz

Bekeerd

In de zeer orthodoxe kerk is een beroep aangenomen door de 37-jarige J. de Kok uit Krabbendijke. Sinds de oprichting, in 1921, heeft de GerGem-gemeente in Westkapelle zonder predikant gezeten. Dat komt doordat de Gereformeerde Gemeenten (108.000 leden) de domineesopleiding alleen openstellen voor leden van wie wordt aangenomen dat God hen persoonlijk heeft bekeerd en geroepen.
Door die eis hebben de 160 lokale gemeenten samen meer dan honderd vacatures. Er zijn binnen de Gereformeerde Gemeenten, het grootste reformatorische kerkgenootschap, gemeenten die al veertig of vijftig jaar vacant zijn, maar Westkapelle spant de kroon, volgens Bart Drost in Trouw. Hij is verbonden aan het landelijke bureau voor kerkelijke dienstverlening. "De bekeringsvereiste is niet altijd even praktisch. Maar als we lang moeten wachten hebben we er berusting in dat het de wil van God is. Hij beschikt".
De Heere stuurt Zijn knechten op Zijn tijd.
scriba Wim de Visser

Buitenaf

De diensten in de kerk in Westkapelle worden geleid door predikanten van buitenaf. Van de drie diensten op zondag is er één zonder predikant. Bij deze zogenoemde leesdiensten lezen ouderlingen preken voor van andere predikanten. Bruiloften en begrafenissen worden gedaan door een predikant uit Middelburg.
Scriba Wim de Visser zegt blij te zijn en de hoop nooit te hebben opgegeven. "Je moet blijven verwachten. De Heere stuurt Zijn knechten op Zijn tijd."