​Rijk stelt Commissie Samsom in voor Thermphos

Het voormalige fabrieksterrein is ernstig vervuild met radio-actief slib
Het voormalige fabrieksterrein is ernstig vervuild met radio-actief slib © Omroep Zeeland
Het Kabinet laat op initiatief van de minister van Financiën onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kosten van de sanering van het Thermphos-terrein. Dat gebeurt mede op verzoek van de provincie Zeeland. Het onderzoek dient ertoe om 'inzage te krijgen in de technische en financiële aspecten rondom de sanering van het voormalig Thermphos-terrein en de betrokken partijen te adviseren over een solide aanpak'.

Aanbeveling

De commissie Samsom heeft daarbij de mogelijkheid om tussentijdse bevindingen te rapporteren om vervolgens tot aanbevelingen te komen. De commissie zal in september met een oordeel over de situatie komen. Op basis van deze aanbevelingen zal het Kabinet een 'afweging maken van de technische, bestuurlijke en financiële effecten van de sanering' voor Zeeland Seaports, de eigenaar van de grond, en voor de provincie.  
Thermphos ging failliet in 2012. Er kwam toen 35 miljoen euro beschikbaar voor de sanering van het zwaar vervuilde terrein. Dat geld kwam van de curatoren die het faillissement van Thermphos afhandelden. Later kwam er nog 3 miljoen bij van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het was de bedoeling dat het fabrieksterrein in mei 2016 al was schoongemaakt. Maar onder meer door de vondst van asbest in de ovens, en een brand, is die deadline niet gehaald. 

Extra geld

In oktober 2016 bleek dat het geld voor de sanering grotendeels op was. En het terrein was nog altijd niet schoon. De provincie moest daarom met extra geld over de brug komen, in totaal ruim 8 miljoen euro. Maar dat is zeker niet voldoende. Volgens een nieuw plan van aanpak is er nog eens een bedrag van tussen de 91 en 135 miljoen euro nodig voor het saneren van het terrein. Zoals het slopen van het ovenhuis en de zwaar vervuilde bodem schoonmaken.
De provincie vindt dat Zeeland Seaports – de eigenaar van de grond -, het Rijk en Europa voor die kosten moeten opdraaien. Tot nu toe wil Zeeland Seaports niet meebetalen aan de meerkosten. Provinciale Staten dreigt daarom voor de fusie met het Havenbedrijf van Gent te gaan liggen. Demissionair-minister Henk Kamp van Economische Zaken wil met Zeeland praten over een oplossing. 
<h2>Thermphos:</h2><p> - Thermphos begon in 1968<br>- Failliet in 2012<br>- Had ongeveer 450 werknemers<br>- Thermphos maakte fosfor, fosforzuur en fosfaten </p><h2> Over het terrein: </h2><p> - 52 hectare groot<br>- Giftig fosforslik is het grootste probleem op het terrein<br>- Er ligt 2000 ton fosfor en licht radioactief afval<br>- Van de 3400 ton fosforslik die bij het begin van de sanering op het terrein aanwezig was, is tot nu toe nog niet de helft verwerkt</p><h2> Over het traject: </h2><p> - De sanering zou naar schatting 19 maanden gaan duren<br>- De oorspronkelijke deadline was 9 mei 2016<br>- Het traject liep vertraging op, onder meer door gevonden asbest in het ovenhuis<br>- Op 11 maart is de eerste trein met 50 ton verwerkt fosfor van het terrein vertrokken<br>- Er zijn zo'n 40 oud-werknemers van Thermphos betrokken bij de sanering </p>