Grote financiële schade en nauwelijks te stoppen; de Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop rukt op in Zeeland
De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot. Een plant die hier van oorsprong niet thuishoort en een ware plaag kan worden omdat ie zich enorm snel vermeerdert. Rian de Feijter van het waterschap zegt dat er zeker tussen de vijftig en honderd plekken in Zeeland zijn waar de Japanse duizendknoop groeit. "Maar dat zijn alleen de locaties die wij geregistreerd hebben. Vooralsnog gaat het om de buitengebieden. In de steden hebben we 'm nog niet gespot. En dat moeten we ook proberen zo te houden. Daar kan de duizendknoop veel financiële schade aanrichten."

Lastig te bestrijden

Het is erg lastig om de Japanse duizendknoop te bestrijden. De wortels kunnen tot vier meter onder de grond reiken. Stichting Probos uit Wageningen, die door middel van kennisontwikkeling en innovatie wil bijdragen aan duurzaam bosbeheer, heeft afgelopen vier jaar een praktijkproef uitgevoerd naar het bestrijden van de Japanse duizendknoop.
Op zo'n 120 locaties verspreid over Nederland zijn bestrijdingsmethoden tegen de Japanse duizendknoop getest waaronder de grond diep afgraven, maaien, afdekken met folie en het gebruik van gif. Dat laatste lijkt het meest effect te hebben.
De stengels van de Japanse duizendknoop worden geïnjecteerd met gif
De stengels van de Japanse duizendknoop worden geïnjecteerd met gif © Omroep Zeeland

Snel met bestrijding aan de slag

In sommige steden is de Japanse duizendknoop al zo'n groot probleem dat er heel actief bestreden wordt. In Zeeland zijn nog geen maatregelen genomen, maar dat gaat snel veranderen als het aan De Feijter ligt. "Ik denk dat we in september echt moeten gaan beginnen met bestrijden. Om de veertien dagen maaien om de plant uit te putten. En als je het goed wil doen, moet je ook nog eens elke stengel injecteren met een chemisch bestrijdingsmiddel. We moeten snel aan de slag om te voorkomen dat de plant doorwoekert richting stad."

Lees ook: