Snelste schoolcarrière op Isaac Beeckman Academie

Snelste schoolcarrière op Isaac Beeckman Academie
Snelste schoolcarrière op Isaac Beeckman Academie © Omroep Zeeland
Snelste schoolcarrière op Isaac Beeckman Academie
Dat is opvallend omdat dezelfde school afgelopen vrijdag nog als één van de slechtere Zeeuwse scholen uit de bus kwam bij de examen-uitslagen. "Het is misleidend om alleen naar slagingspercentages te kijken" zegt Misha van Denderen van de Isaac Beeckman Academie. "Het zegt niets als je niet ook kijkt naar hoeveel leerlingen er jaarlijks doubleren." 
De cijfers van de Onderwijsinspectie lijken Van Denderen gelijk te geven, als hij zegt dat je niet alleen naar het succes van het allerlaatste jaar moet kijken, maar ook naar dat van de voorgaande jaren. De afgelopen drie jaar doubleerde op de Isaac Beeckman Academie van het VWO 8,5 procent van de leerlingen in de bovenbouw en van de havo-bovenbouw 6,1 procent van de leerlingen, beiden de laagste percentages van Zeeland. 

Langere aanloop

Vrijwel alle scholen met een hoger slagingspercentage dan de Isaac Beeckman hebben meer doublures gehad in de bovenbouw. Met andere woorden: leerlingen hebben daar gemiddeld een langere aanloop gekregen naar het examenjaar. Een uitzondering vormt het Luzac in Goes. maar die is vanwege zijn bijzondere status niet in deze ranglijst opgenomen. 

Vergelijking

De cijfers betreffen alleen de slagingspercentages van havo en VWO samen, omdat dit de beide richtingen zijn die de Isaac Beeckman Academie biedt en op die manier een vergelijking tussen deze school en de andere Zeeuwse scholen mogelijk is. Want over het algemeen zijn de slagingspercentages op het VMBO hoger dan op havo of VWO. De examencijfers zijn van dit jaar, de cijfers van het doubleren en het slagen zijn een gemiddelde van de periode 2013-2016.

Luzac

Het Luzac in Goes is evenmin in deze statistiek opgenomen omdat deze prijzige particuliere school niet één op één vergeleken kan worden met het reguliere voortgezet onderwijs. De sterk individuele aanpak van het Luzac maakt dat de school in 2015 en in 2016 helemaal geen zittenblijvers had en in 2017 slechts één leerling die gedeeltelijk is blijven zitten. In 2017 telde de school daarbovenop 100 procent geslaagden.