Mantelzorgers en werkgevers zoeken elkaar op

Wederzijds begrip

"Zowel de gemeente als werkgevers moeten ervoor zorgen dat mantelzorgers gehoor krijgen op hun werk", vertelt wethouder Conny Miermans van de gemeente Borsele. Zij wil vooral wederzijds begrip tussen werkgevers en zorgende werknemers bereiken. "Het feit dat je er als werkgever oog en oor voor hebt én het als werkgever durft te zeggen, dat zorgt voor meer begrip voor elkaar."
In Nederland voelen zo'n 400.000 mantelzorgers zich 'ernstig' belast door zorgtaken. Miermans: "Mensen ervaren zorg, zeker als het langzaam groeit, niet als belastend. Maar het kan wel zoveel worden dat de maat overloopt en dan heb je op je werk minder energie over om voor je werkgever wat te doen." De gemeente Borsele stimuleert lokale werkgevers om 'mantelzorgvriendelijk te gaan werken. 
De Werk&Mantelzorg Buzz on Tour reed vanmorgen in de gemeente Borsele om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over werk & mantelzorg.
De Werk&Mantelzorg Buzz on Tour reed vanmorgen in de gemeente Borsele om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over werk & mantelzorg. © Gemeente Borsele