Geld voor onderhoud wegen is bijna op

© OZ

Grotere kans op schade

Het gevolg is dat wegen minder lang meegaan, maar er is ook geen geld om wegen te vervangen.  Het provinciebestuur schrijft in de zogenoemde Zomernota dat wegen daardoor minder veilig zullen worden. De bereikbaarheid en de leefbaarheid van Zeeland gaan achteruit. Voor automobilisten betekent dat dat een grotere kans op schade en minder rijcomfort.
Geld is er niet, omdat de provincie het weinige geld dat er nog is, apart zet voor Thermphos. Toch zoekt het provinciebestuur naar een oplossing. Momenteel wordt gekeken of een andere manier van werken de dreigende problemen kan voorkomen. 
Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas: "Een van de mogelijkheden is de kwaliteit van drukke wegen wél op peil te houden. Bij hele rustige wegen zouden we kunnen zeggen dat het wel een onsje minder kan." Eind september moet duidelijk worden of zo'n nieuwe manier van werken soelaas biedt. 

Catastrofaal

Het probleem kwam aan de orde tijdens de algemene beschouwingen van Provinciale Staten. Het CDA pleit voor een Deltaplan wegenonderhoud. Fractievoorzitter Hannie Kool noemde de situatie 'op korte termijn nog niet catastrofaal, maar na 2020 wel.' Goede en veilige wegen zijn volgens haar essentieel voor de economie en het imago van Zeeland.

Belgische toestanden

Van der Maas verzekerde dat de wegen tot en met 2019 op het huidige niveau blijven. In bestuurlijke taal wordt dan over niveau R gesproken. Maar daarna dreigt een aantal Zeeuwse wegen terug te vallen naar niveau R-min, vergelijkbaar met de kwaliteit van Belgische wegen, die minder is dan in Nederland gebruikelijk.