Gemeenten betalen 2,7 miljoen euro extra voor veiligheidsregio

Gemeenten betalen 2,7 miljoen euro extra voor veiligheidsregio
Gemeenten betalen 2,7 miljoen euro extra voor veiligheidsregio © Omroep Zeeland
Gemeenten betalen 2,7 miljoen euro extra voor veiligheidsregio

IJs

Waarnemend directeur van de VRZ Elie van Strien vergeleek de financiële situatie van de veiligheidsregio eerder met 'dun ijs met wakken'. De afgelopen jaren is het ijs volgens hem steeds dunner geworden en is het ene wak met het andere gedicht.
Hij benadrukte wel dat de veiligheid nooit in gevaar is geweest, maar een ommekeer was volgens hem wel nodig. Daarom presenteerde hij toen een reeks aan concrete verbeteringen waar de gemeenteraden mee aan de slag konden gaan.
Elie van Strien legt gewenste verbeteringen uit in Terneuzen
Elie van Strien legt gewenste verbeteringen uit in Terneuzen © Omroep Zeeland

Wensen

Op die lijst staan verbeteringen als een extra brandweercentralist in de meldkamer. Op die manier is er extra mankracht aanwezig bij grote incidenten, maar ook als er meerdere ongelukken of branden tegelijk gebeuren. Ook moet Zeeland het kenniscentrum worden voor stralingsincidenten en die rol ook gaan vervullen voor andere veiligheidsregio's.
<h2> Volledige lijst van wensen VRZ:</h2><p>- Een extra brandweer centralist op de alarmcentrale<br>- Meer opleidingsplaatsen voor brandweervrijwilligers<br>- Uitbreiding van het team dat de wekelijkse oefeningen bij de brandweer begeleidt<br>- Bereikbaarheidskaarten en navigatiesystemen van de brandweer bijwerken<br>- Een kennis- en expertisecentrum voor stralingsincidenten oprichten<br>- De Maritime Incident Response Group verder professionaliseren<br>- Structurele versterking voor bevolkingszorg<br>- Tijdelijk een aparte commandant van de brandweer zodat de VRZ-directeur handen vrij heeft voor het verbeteren van de organisatie</p>

Gemeenten

De Zeeuwse gemeenten stemden vanochtend in met het extra geld voor 2018. Twaalf van de dertien gemeenten hadden van tevoren al aangekondigd dat ze daarmee akkoord gingen. Alleen Middelburg had nog geen standpunt ingenomen. Uiteindelijk ging Middelburg toch overstag en werd het voorstel vanmorgen unaniem aangenomen.

10 miljoen

De komende jaren zijn er meer eenmalige extra bijdragen nodig, in vier jaar tijd gaat het om zo'n 10 miljoen euro. Voor 2018 zijn de gemeenten nu dus al akkoord met 2,7 miljoen euro.
De beslissing over het geld voor de VRZ in de jaren daarna moet nog genomen worden. In 2019 is er 2,25 miljoen nodig, in 2020 2,3 miljoen en in 2021 nog eens 2,7 miljoen. Bij elkaar is dat bijna 10 miljoen euro extra om de VRZ te versterken.

Kritisch rapport

In het afgelopen jaar was er veel kritiek op het functioneren van de VRZ. Uit een kritisch rapport bleek dat daardoor de paraatheid van de brandweer te wensen overlaat. Dat zou ook deels komen door de Zeeuwse gemeenten, die de hand op de knip houden.
Volgens de vijf burgemeesters in het dagelijks bestuur van de VRZ praten de gemeenten alleen over de kosten van de Veiligheidsregio en niet over wat er gedaan moet worden. Om de problemen bij de VRZ op te lossen zou volgens hen een eenmalige investering van 400.000 euro nodig zijn.

Lees ook: