Effecten jeugdzorg onder de loep

Stichting Intervence
Stichting Intervence
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Maar tot nu toe worstelen ze met de vraag hoe een en ander het best kan worden aangepakt.

Effecten in kaart brengen

Onderzoekers gaan nu in kaart brengen wat het effect is van jeugdhulp. Daarbij wordt ook gekeken naar cliënttevredenheid.
De Zeeuwse gemeente en Intervence laten weten blij te zijn dat Zeeland is uitgekozen als een van de drie regio's waar onderzoek wordt gedaan.