Vragen over veiligheid van het Zeeuwse drinkwater

Evides-monteur
Evides-monteur © Evides
GenX is een stof die chemiebedrijf Chemours in Dordrecht uitstoot en loost. Het bedrijf heeft zich in 2015 afgesplitst van de fabriek Dupont. Omdat er niet veel over GenX bekend is, wil de overheid de lozingen beperken.
Het AD liet kraanwater op zes plaatsen onderzoeken op de aanwezigheid van GenX. Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Vrije Universiteit, blijkt dat de stof in alle onderzochte plaatsen al in het drinkwater zit.
<p>Waterbedrijf Evides haalt uit drie bronnen het drinkwater voor Zeeland; uit oppervlakte-, geïnfiltreerd duin- of uit diep grondwater. De grootste bron is de Maas (oppervlaktewater). Het water wordt vervolgens gezuiverd in grote spaarbekkens in de Biesbosch. In de duingebieden bij Haamstede en Ouddorp (ZH) wordt oppervlaktewater uit het Haringvliet gezuiverd. In de bossen van Sint Jansteen wordt water gezuiverd voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld voor Yara in Sluiskil. </p>

'Veilig om te drinken'

Ook uit de eigen onderzoeken van waterbedrijf Evides bleek dat de stof in het drinkwater werd aangetroffen. Maar volgens het waterbedrijf is de concentratie zeer laag: 25 tot 75 keer lager dan de richtwaarde die de overheid stelt voor veilig en betrouwbaar drinkwater.
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat in heel Nederland precies in kaart wordt gebracht of en hoeveel GenX er in het drinkwater zit.