Scheepswrakken verdienen meer aandacht

Kanon uit water gehaald
Kanon uit water gehaald © Omroep Zeeland
Langs de hele kust liggen wrakken die door de stroming en verzanding definitief verloren dreigen te gaan. Zo dreigt bij Ritthem het driehonderd jaar oude admiraliteitsschip De Walcheren in de vaargeul te vallen.

Sportduikers

De Kamerleden, Rog, Beckerman en Van Dijk, willen onder meer dat sportduikers worden ingezet om voorwerpen uit de bedreigde wrakken te redden. Het beschermen van de wrakken en het bergen van de vondsten zou daardoor goedkoper en makkelijker worden.

Lees ook: