Zware cliënten kosten Emergis miljoenen per jaar

Zware cliënten kosten Emergis veel geld per jaar
Emergis behandelt jaarlijks zo'n 12.000 mensen met budget van 100 miljoen. Een relatief kleine groep slurpt dus een groot deel van het geld op. "Er zitten cliënten bij die per jaar 130.000 euro kosten", vertelt bestuurder Paul de Schipper. "Het komt wel eens voor dat we drie of vier medewerkers inzetten, zodat iemand toch een wandeling buiten kan maken. Dat vinden we belangrijk, maar dan moeten we dus wel maatregelen treffen."

Gevolgen

Dat betekent dat personeelsleden tijdelijk van andere afdelingen gehaald kunnen worden om bij te springen. Dat zorgt er volgens Emergis niet voor dat de zorg op andere afdelingen, waar minder zware cliënten zitten, verslechtert. Het kan wel zijn dat daardoor soms wachtlijsten ontstaan. Er moet dan volgens de bestuurder goed gekeken worden waar er ruimte is. "Dat is bij onverwachtse terugkeer van iemand vaak puzzelen. Verder vraag je wel heel veel van je medewerkers, die vaak al onder hoge druk werken."
Vanuit de overheid moet er bezuinigd worden op zorg en daar zitten ze bovenop.
Paul de Schipper, bestuurder Emergis
Om dat op te lossen heeft de psychiatrische instelling te maken met twee dingen: personeelstekort en geld. Emergis kampt al jaren met het probleem dat het moeilijk is om verpleegkundig personeel en psychiaters naar Zeeland te krijgen.
Verder stuit de instelling op zorgverzekeraars. "Als wij onverwacht een zware cliënt erbij krijgen die ons 130.000 euro heeft gekost, dan trekt de zorgverzekeraar aan de bel. Vanuit de Nederlands overheid moet er bezuinigd worden op zorg en daar zitten ze bovenop. Maar het kan niet zo zijn dat wij de rekening betalen voor mensen die verzekerd zijn en zorg nodig hebben."
Het aantal cliënten dat intensieve zorg nodig heeft is de afgelopen jaren toegenomen
Het aantal cliënten dat intensieve zorg nodig heeft is de afgelopen jaren toegenomen © Omroep Zeeland
Ondanks de enorme kosten die een kleine groep met zich meebrengt, wil Emergis hen niet de deur wijzen. "Dat is wel het allerlaatste wat we willen. Deze mensen wonen in Zeeland en zij hebben recht op zorg. Die zorg willen wij verlenen, maar natuurlijk niet ten koste van alles. Als de zorgverzekeraars niet genoeg betalen, dan heeft dat gevolgen voor de hele instelling", benadrukt De Schipper.

Toename

De afgelopen twee jaar is het aantal zware cliënten met zo'n twintig mensen toegenomen. Als die mensen allemaal per jaar voor 100.000 euro zorg nodig hebben, kom je uit op twee miljoen extra kosten per jaar. De verwachting is dat het aantal de komende tijd ook nog toe zal nemen. "We weten niet waarom deze groep stijgt, maar dat de stijging de komende jaren doorzet is wel wat wij verwachten", vertelt Paul de Schipper.