Hof: risico verlieslijdende kerncentrale eigen schuld PZEM

Hof: risico verlieslijdende kerncentrale eigen schuld PZEM
Hof: risico verlieslijdende kerncentrale eigen schuld PZEM © Omroep Zeeland
Paleis van Justitie in Amsterdam
Paleis van Justitie in Amsterdam © John Marshall

Verliezen na opsplitsing

PZEM zit na de verplichte opsplitsing in de maag met de kerncentrale (jaarlijks goed voor meer dan 25 miljoen euro verlies), terwijl het winstgevende onderdelen moest verkopen. De uitspraak is het slotstuk van een langslepende rechtsgang van PZEM tegen de Nederlandse splitsingswet.
Als een van de laatste Nederlandse energiebedrijven nam het Zeeuwse energiebedrijf vanaf 1 juli dit jaar afscheid van verschillende onderdelen. Zo werd het netwerkbedrijf Enduris van de hand gedaan en werd een koper gevonden voor het commerciële DELTA, dat enregiediensten verkoopt en mulitmediaproducten via ZeelandNet aanbiedt.
<h2>Wat is de splitsingswet? </h2><p>In de splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) staat dat energiebedrijven activiteiten die niets met energielevering te maken hebben moeten afstoten. Volgens de splitsingswet moeten energiebedrijven ook het belang in het netwerkbeheer afstoten. </p><p>De wet is in het leven geroepen om de beschikbaarheid van de netwerken te garanderen. Sinds het vrijgeven van de energiesector, kan elk bedrijf energie leveren aan huishoudens en bedrijven. Het netwerk moet daarvoor onafhankelijk en voor elke leverancier beschikbaar zijn.</p><p>Met de splitsingswet wil de Nederlandse overheid voorkomen dat de netwerken last krijgen van concurrentie tussen leveranciers. Energiebedrijven als PZEM vinden juist dat de wet de concurrentiepositie van Nederlandse energiebedrijven aantast, omdat elders in Europa bedrijven niet gedwongen worden om onderdelen af te stoten. </p>

Zwakke energiemarkt

Het voormalige DELTA N.V. onderhield zelf eigen stroomkabels, gas- en waterleidingen. Het bedrijf wilde alle onderdelen binnenboord houden om in een zwakke energiemarkt te kunnen overleven.
De verkoop van de onderdelen per 1 juli levert ruim 900 miljoen euro op. Maar omdat de energiemarkt tot ver na 2020 verlieslijdend zal zijn, eiste PZEM een compensatie van de Nederlandse Staat voor de kerncentrale. Die centrale moet namelijk in Nederlandse handen blijven, en dus kan PZEM niet zomaar de verlieslijdende centrale verkopen
Kerncentrale bij Borssele is blok aan het been van PZEM
Kerncentrale bij Borssele is blok aan het been van PZEM © EPZ

Eigen schuld, dikke bult?

In een tussenvonnis in december vorig jaar ging het gerechtshof nog in die gedachtegang mee, maar na uitvoerige bestudering van het dossier oordeelt het hof nu keihard: het voormalige DELTA heeft zichzelf de problemen ingekocht. Ondanks dat het bedrijf wist dat gedwongen splitsing een reële optie was, kocht het in 2011 meer aandelen van de kerncentrale erbij.
En dus, schrijft het hof, had PZEM toen kunnen weten dat "de kerncentrale ontegenzeggelijk beperkingen meebracht" en dat "de beëindiging daarvan door middel van voortijdige sluiting van de kerncentrale geen reële optie is". En dat terwijl "in het zicht van de splitsing het belang in EPZ met 20 procent werd vergroot" en PZEM bij de aankoop zelf beperkingen heeft opgelegd om die aandelen weer te verkopen.
© Omroep Zeeland

Reactie PZEM

De directie van PZEM reageert alleen schriftelijk op de uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof en schrijft: " PZEM heeft met grote belangstelling kennis genomen van het arrest en beraadt zich thans over de consequenties van deze uitspraak voor de onderneming en de door deze te volgen strategie. PZEM is vanzelfsprekend teleurgesteld dat het Hof haar stelling niet heeft gevolgd dat PZEM door de gedwongen splitsing van het bedrijf onevenredig zwaar is getroffen."