Waterpolitie vaart weer, maar deelt geen boetes uit

Waterpolitie deelt voorlopig geen boetes uit
Waterpolitie deelt voorlopig geen boetes uit © Havang

Problemen

Toen alle regionale politiekorpsen opgingen in één nationaal politiekorps, moest er veel veranderen om de politie overal hetzelfde te maken. Met die veranderingen vindt de waterpolitie dat ze veel harder getroffen zijn dan andere politieonderdelen. Zo verdwenen er hele functies bij de dienst en worden de wateragenten ook ingezet op het spoor of de snelweg. Volgens de waterpolitie is dat niet goed voor hun expertise.
In een vier kantjes tellende brief aan de Tweede Kamer luidden de politievakbonden begin deze maand de noodklok. De veiligheid op het water is volgens hen in gevaar. Zo neemt het aantal agenten bij de waterpolitie af. Voor de komst van de nationale politie werkten er nog 700 medewerkers bij de waterpolitie. Dat is met de hervorming gehalveerd naar 350 mensen. Daarna schrijven de vakbonden dat er tussen 2012 en 2016 nog verder bezuinigd is en dat er nog maar 161 medewerkers over zijn met een nautische achtergrond, verdeeld over het heel Nederland.
<h2>Wat doet de waterpolitie?</h2><p> De waterpolitie is een onderdeel van de nationale politie. Samen met hun spoor- en snelwegcollega's vallen ze onder de dienst infra van de politie. De waterpolitie doet eigenlijk alles op het water wat hun collega's op het land ook doen. Zo houden ze in de gaten of iedereen zich wel aan de regels houdt op het water en controleren ze de beroepsvaart. Dat doen ze op de binnenwateren, maar ook voor de kust. Ook letten ze op milieuregels en controleren ze bijvoorbeeld of schepen hun olie niet in het water lozen. </p>