'Meer aandacht gemeenten nodig voor geldproblemen huurders'

Corporaties vragen aandacht voor geldproblemen huurders
Corporaties vragen aandacht voor geldproblemen huurders © Omroep Zeeland

Beroep

De oproep komt van R&B Wonen in Heinkenszand en RWS in Goes. Drie woningbouwverenigingen in West-Brabant doen een zelfde beroep op de gemeenten daar.
Peter Bevers van R&B Wonen hoopt dat het toekomstige kabinet de oproep ook hoort. "Voor het Rijk ligt een taak om iets te doen en verantwoordelijkheid te nemen. De beste oplossing zou zijn om mensen aan het werk te helpen, dus arbeidsparticipatie. Niet alleen dus kosten verlagen."
Aanleiding voor de oproep is een onderzoek, waaruit blijkt dat bij ongeveer een kwart van de huurders het risico bestaat dat ze een betalingsachterstand oplopen. Bij de laagste inkomens is dat zelfs veertig procent.
De meeste huishoudens daarvan bestaan uit alleenstaanden en éénoudergezinnen. Veel risicohuishoudens wonen in stedelijk gebied. De oorzaken zijn de lage inkomens, het afbrokkelen van de sociale zekerheid en de steeds hogere lasten voor de huishoudens.
Als het de mensen zelf niet lukt om hun inkomen te verhogen, moeten Rijk en gemeenten kijken wat ze kunnen doen.
Gezamenlijke verklaring woningcorporatie
Volgens de corporaties zijn huishoudens in eerste instantie zelf verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende inkomsten. "Maar armoede en betalingsproblemen worden in de meeste gevallen veroorzaakt door inkomensproblemen. Mogelijkheden benutten om het inkomen te verhogen is vaak de beste en meest effectieve manier om de problemen te verminderen of op te lossen, maar dat is niet altijd mogelijk", staat in een gezamenlijke verklaring van de vijf corporaties.
"De maatschappij moet mensen die in de knel komen helpen. Als het de mensen zelf niet lukt om hun inkomen te verhogen, moeten Rijk en gemeenten kijken wat ze kunnen doen."

Maatregelen

De corporaties zeggen zelf ook hun steentje bij te dragen aan het betaalbaar houden van het wonen en hebben inmiddels maatregelen genomen. Huren zijn de afgelopen jaren gematigd verhoogd en soms verlaagd en de laagste inkomens krijgen vaak de goedkoopste woningen.
Ook wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van de huren om te zien of vraag en aanbod goed blijven aansluiten. Ook zetten de woningcorporaties naar eigen zeggen fors in op het terugdringen van de energielasten, door huurwoningen goed te isoleren.