Twee keer zoveel ongelukken na de zomervakantie

Twee keer zoveel ongelukken na de zomervakantie
Twee keer zoveel ongelukken na de zomervakantie © Veilig Verkeer Nederland
Twee keer zoveel verkeersongelukken na schoolvakantie

Wennen na de vakantie

Veel kinderen gaan op vakantie en fietsen dan niet. Als ze terugkomen moeten ze weer wennen aan het verkeer. Automobilisten zijn in de zomervakantie gewend geraakt aan weinig verkeer en moeten bij de start van het nieuwe schoolseizoen ook weer wennen aan de drukte. De campagne is primair gericht op de automobilist. Het grote aantal ongelukken is vooral te danken aan botsingen tussen auto's en fietsende leerlingen.
Omdat Zeeland gemiddeld meer kleine dorpen kent en minder steden, wonen Zeeuwse kinderen gemiddeld wat verder van school af dan andere kinderen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen op de fiets naar school gaan, zo'n 46 procent. Daarna volgt lopen en op drie staat de auto.
De meeste Zeeuwse scholieren fietsen naar school.
De meeste Zeeuwse scholieren fietsen naar school. © Omroep Zeeland

Subsidie voor campagne

Zo'n tachtig procent van alle gemeenten besteedt aandacht aan de campagne. De materialen voor de campagne worden geleverd door Veilig Verkeer Nederland. Het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) ondersteunt gemeenten, wegbeheerders en scholen die mee willen doen aan de verkeersveiligheidscampagne met subsidie.