Forse winststijging voor Zeeland Seaports

Forse winststijging voor Zeeland Seaports
Forse winststijging voor Zeeland Seaports © Omroep Zeeland
Kantoor van Zeeland Seaports in Terneuzen
Kantoor van Zeeland Seaports in Terneuzen © Omroep Zeeland

Zonnepark

In het jaarverslag meldt het bedrijf trots dat in 2016 vier keer zoveel grond is uitgegeven dan de jaren daarvoor; bijna 90 hectare. De helft van de grond is bestemd voor de bouw van een zonnepark aan de rand van de Sloehaven in de gemeente Borsele en Vlissingen. Daar komen 140.000 zonnepanelen, waarmee een investering van 40 miljoen euro is gemoeid.
Door onder meer deze goede resultaten is het vermogen in 2016 toegenomen tot 147 miljoen euro. Daardoor kon Seaports ook 25 miljoen euro aflossen op langlopende schulden.

Thermphos

Het duurde lang voordat het Zeeuwse havenschap met haar cijfers over vorig jaar naar buiten kwam. Dat heeft alles te maken met de kwestie Thermphos. Het havenschap ruziet met de provincie Zeeland over de sanering van het terrein van de failliete fosfor-producent in Vlissingen-Oost. De sanering kan oplopen tot 180 miljoen euro, en het havenschap en de provincie zijn het niet eens wie daarvoor opdraait.
In de jaarrekening staat nu dat Zeeland Seaports op het standpunt blijft staan dat de sanering in principe voor rekening van de provincie moet komen. Over de sanering en de kosten is de afgelopen maanden behoorlijk gesteggeld, aangezien de provincieaandeelhouder is in Zeeland Seaports. In het jaarverslag staat ook duidelijk geschreven dat over de financiële verantwoordelijkheid nog steeds wordt gesproken.
Ondergaande zon in havengebied
Ondergaande zon in havengebied © Adri Joosse

Fusie

Zeeland Seaports wil graag fuseren met de haven van Gent, en tekende daarvoor in november een intentie-overeenkomst. De afgelopen driekwart jaar hebben de twee havenschappen daarover onderhandeld. Op korte termijn zullen Gent en Zeeland alle details van die voorgenomen fusie naar buiten brengen. Samen zullen Gent en Zeeland in de Europese haven-top 10 terecht komen; een belangrijke shortlist voor wereldwijde rederijen die in Europa willen laden en lossen.
Ook de fusie kan nog niet rekenen op onverdeelde steun in Zeeland. Een aantal havenbedrijven is bang dat ze straks minder zeggenschap hebben als de Zeeuwse havens opgaan in een grote fusie-organisatie. Ook zijn ze bang dat door de komst van de grote zeesluis bij Terneuzen de meeste aandacht uitgaat naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen, en dat de Sloehaven in Vlissingen-Oost er een beetje 'bij komt te hangen'.