Aanleg waterberging Domburgsche watergang klaar

DOMBURG - De watergang is verbreed om meer water kwijt te kunnen en zo eventuele wateroverlast te voorkomen. De waterberging is over een totale lengte van ongeveer 14 kilometer aangelegd.
Wandelpad Het project is ook gericht op het recreatief gebruik van het gebied. Naast de watergang is een wandelpad aangelegd. En bij Koudekerke kunnen wandelaars met een trekvlot de watergang oversteken.
De verbreding en bijbehorende projecten hebben in totaal 3,8 miljoen euro gekost, waarvan het Waterschap er 2,8 miljoen betaalde.
De uitvoering van het project is begin september 2008 gestart.