'Baggeren sloten heeft nog nooit een lijk opgeleverd'

'Baggeren sloten heeft nog nooit een lijk opgeleverd'
'Baggeren sloten heeft nog nooit een lijk opgeleverd' © Omroep Zeeland
'Baggeren sloten heeft nog nooit een lijk opgeleverd'
Opzichter Jan de Visser legt uit dat het alleen kan als boeren hebben geoogst en er op de landerijen, waar de bagger uit de sloten op wordt gelegd, geen producten meer liggen of staan. "Kijk, daar staat nog mais. Die sloot langs dat perceel baggeren we niet, we wachten tot er geoogst is", legt hij uit. Ook de sloot langs een stuk akkerland waar hooi ligt te drogen, laat het waterschap nog ongemoeid.

Water beter afgevoerd

De bagger uit de sloten worden door de boeren zelf opgeruimd. "Meestal wordt dat ondergeploegd door de boer", aldus De Visser. De uitgebaggerde sloten zorgen ervoor dat straks het water beter wordt afgevoerd en de landerijen niet doornat worden na regenbuien.
De sloten en waterlopen worden eens in de acht jaar gebaggerd. "Vaker is niet nodig", zegt De Visser. Gekke dingen vinden de baggeraars eigenlijk nooit, zegt hij. "Soms wordt een dode ree gevonden, of een fiets, maar mensenlijken zijn we nog nooit tegengekomen." De baggeraars houden ook rekening met het broedseizoen: als er watervogels broeden wordt er niet gebaggerd, of ze baggeren om het nest heen.