Zachte winters redding voor damherten op Haringvreter

Zachte winters redding voor damherten op Haringvreter
Zachte winters redding voor damherten op Haringvreter © Omroep Zeeland
Herten op de Haringvreter
Herten op de Haringvreter © Omroep Zeeland
Pas bij een echt strenge winter ontstaan er problemen. Dan is er namelijk maar eten voor tachtig herten. Dieren die dan naar het vasteland gaan op zoek naar voedsel, kunnen daar voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen. Volgens boswachter Karel Leeftink betekent dat een wisse dood voor de dieren, aangezien er op het vasteland geschoten mag worden op herten.
<p>Hoe groot de huidige overlast is, valt lastig te zeggen. Grootste verzekeraar in Zeeland, ZLM, geeft aan dat er vrijwel geen meldingen van schade door herten zijn opgegeven in de buurt van de Haringvreter. Ook het Faunafonds, dat schade door wild vergoedt, heeft over de jaren 2014 tot nu maar weinig hoeven uitkeren. </p>

Steeds meer herten

Een particulier zette in 1984 damherten uit op de Haringvreter. Tot 2000 bleef het aantal op vijftien steken, daarna is de populatie fors toegenomen. Begin 2014 waren er 130, in 2016 waren er al 215. Een aantal maanden geleden telde Staatsbosbeheer 275 damherten.
Zeeland heeft op dit moment twee leefgebieden voor damherten. Op de Kop van Schouwen werden in 2016 ruim 150 damherten geteld. In de Manteling van Walcheren leven zo'n 400 damherten. De provincie kijkt of het mogelijk is om een derde leefgebied in Zeeland voor Damherten toe te voegen. "Staatsbosbeheer gaat in de gaten houden of dit aantal damherten een probleem oplevert voor de omgeving, voor Noord-Beveland," zegt Schönknecht. "We moeten nu duidelijk krijgen wat het maximum aantal mag zijn en wanneer we moeten ingrijpen." De beslissing hierover wordt op zijn vroegst in 2018 verwacht.
Damhert op de Haringvreter
Damhert op de Haringvreter © Omroep Zeeland

Wel schieten

De provincie Zeeland gaf Staatsbosbeheer in 2015 een vergunning om tot en met 2019 per jaar zo'n dertig procent van alle damherten op het eiland af te schieten. Volgens Staatsbosbeheer vormen de damherten een gevaar voor het ecologisch evenwicht op het eiland.

Niet schieten

De Faunabescherming kwam in verzet tegen het afschieten van de dieren. Volgens hen is het damhert een beschermde diersoort en is om ze af te schieten een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig. Het Ministerie van Economische Zaken was het met de Faunabescherming eens. De damherten op de Haringvreter mochten daarom niet zonder deze ontheffing worden gedood. Er waren toen al 15 herten afgeschoten.

Lees ook:

Herten staan te grazen op de Haringvreter
Herten staan te grazen op de Haringvreter © Jan Daniels uit Vlissingen
Bij het onderzoek is ook gekeken of de herten schadelijk zijn voor de andere diersoorten en planten op het eiland. Hoewel er wel schadelijke gevolgen zijn voor sommige soorten kan het onderzoek niet hard maken of dat komt door de huidige hertenpopulatie. Ook is niet te zeggen bij welk aantal er een kantelpunt is waarbij de omgeving negatief wordt beïnvloed door de herten.
Onderzoeksbureau Alterra beveelt een monitoring aan voor de komende jaren om te kijken welke gevolgen de herten hebben voor de planten en andere dieren op het eiland.