Genderneutraliteit leeft niet in Zeeland

Genderneutraliteit leeft niet in Zeeland
Zijn er op de toiletten in het gemeentehuis genderneutrale aanduidingen? was één van de vragen die Omroep Zeeland stelde. 'Nee', antwoordden praktisch alle dertien Zeeuwse gemeenten. Alleen Sluis gaf aan een openbaar toilet te hebben in het zogeheten klantencontactcentrum waar alle seksen gebruik van kunnen maken.

Brieven

Een andere vraag was: Heeft de uitgaande post van uw gemeentebestuur een genderneutrale aanhef? In twaalf gemeenten niet. Daar gebruikt men 'Geachte mevrouw, heer'. Alleen Sluis gebruikt soms 'Beste inwoners', een aanspreekvorm die de gemeente zelf als eigentijds bestempelt.
Worden, in toespraken door leden van B en W, de toehoorders genderneutraal aangesproken? was ook iets wat Omroep Zeeland wilde weten. In geen enkele gemeente zijn hierover afspraken gemaakt. Meestal is het 'Geachte dames en heren' en een enkele keer 'Beste mensen'.
In Zeeland zijn geen genderneutrale toiletten op de gemeentehuizen
In Zeeland zijn geen genderneutrale toiletten op de gemeentehuizen © Omroep Zeeland
Het verplicht vermelden van je sekse op een formulier was een volgend aandachtspunt. Is men in uw gemeente verplicht bij inschrijvingen een gender te kiezen, of kan men de hokjes m/v ook openlaten, indien gewenst? In de meeste gemeenten moet het hokje man/vrouw worden ingevuld. Zeker bij inschrijvingen in de gemeente.

Kiezen niet verplicht

Maar Reimerswaal stelt: "Op papier kunnen we een aankruisvakje natuurlijk niet verplicht maken." Tholen schrijft: "Men schrijft in met DigiD en kan indien gewenst het hokje open laten." Sluis is van plan genderneutralilteit bij inschrijvingen mogelijk te maken : "Het registratiesysteem vraagt in sommige gevallen wel een keuze. Dit moet nog worden aangepast."
Met het oog op de toekomst vroegen we: Verwacht u dat eventuele genderneutrale aanpassingen in deze raadsperiode nog op de agenda van de gemeenteraad zullen komen? In Vlissingen staat het op de agenda, Suis verwacht nog deze periode "wijzigingen in de communicatie-uitingen". In de andere Zeeuwse gemeenten gebeurt er op dit gebied vooralsnog niets.