Vaargeul van Bath moet voor stormseizoen hersteld zijn

Het gestrande containerschip bij Bath.
Het gestrande containerschip bij Bath. © Kitty van Hoek-Stoutjesdijk
Rijkswaterstaat heeft samen met Staatsbosbeheer en het Waterschap Scheldestromen een eerste inventarisatie gemaakt van de schade bij Bath. Daaruit blijkt dat vooral stenen van de rand van de vaargeul zijn weggeslagen doordat de bulbsteven (onderdeel van de boeg) van het schip de rand met stenen raakte. "Als we er niets aan doen, is het gevaar dat de geul dieper wordt en zich verlegt en uiteindelijk zelfs de dijk bereikt", aldus Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.
Gat van 30 bij 80 meter
Erwin Verhage van Staatsbosbeheer is ook betrokken bij het onderzoek. Het schip liep vast in een natuurgebied van Staatsbosbeheer: 't Schor bij Bath' "Het gat dat het containerschip heeft gemaakt is 30 meter bij 80 meter en 5 meter diep. Er is weinig begroeiing, maar de bodem is natuurlijk verstoord. En dat is heel moeilijk om dat te herstellen. Het gaat om jaren en jaren van slib dat daar weer moet komen."

In de gaten houden

Rijkswaterstaat houdt de vaargeul bij het Nauw van Bath de komende tijd goed in de gaten. "Dat doen we met meet- en peilboten. Dan kijken we hoe de diepte zich op die plek ontwikkelt."
Dit zijn de sporen die de CSCL Jupiter achterlaat in Bath
Dit zijn de sporen die de CSCL Jupiter achterlaat in Bath © Tugspotters.com

Schadebedrag

Hoe hoog het schadebedrag is, wil De Feijter niet zeggen. Niet of het over tonnen of zelfs miljoenen gaat. "We gaan op korte termijn de herstelklus aanbesteden. Dan lijkt het me niet handig om nu een bedrag te noemen. Dat moeten de potentiële aannemers maar doen."
De Feijter verwacht aan het einde van volgende week meer te kunnen vertellen.

Lees ook: