Samsom: Wees nou maar blij met die 27 miljoen

Samsom: Wees nou maar blij met die 27 miljoen
Samsom: Wees nou maar blij met die 27 miljoen © Omroep Zeeland
Toelichting Samsom
Tijdens de avond in het stadskantoor van Middelburg, staken Statenleden niet onder stoelen of banken dat ze niet tevreden zijn met het voorstel van Samsom, om de kosten die nu nog nodig zijn voor de sanering gelijk te verdelen over het Rijk, de provincie Zeeland en havenbeheerder Zeeland Seaports. "Ik ben gewoon boos", meldde SP-fractievoorzitster Ger van Unen. "Als je dan toch de kosten over drie partijen verdeelt, doe dat dan met alle kosten, dus ook die kosten die al eerder betaald zijn", vond Tobias van Gent van de VVD.
Maar Samsom hield de zaal voor dat de 27 miljoen euro die het Rijk nu voor de sanering wil geven al absoluut winst is. "We komen van ver, want tot voor kort wilde het Rijk helemaal niets geven." Maar Zeeland legt zich niet neer bij de verdeling. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat benadrukte dat de provincie binnen twee weken met het kabinet om de tafel wil om over de verdeling van de kosten te praten.

Europa verantwoordelijk

De Zeeuwse Statenleden waren ook kritisch over het feit dat in het advies van Samsom een financiële bijdrage vanuit Europa buiten beschouwing is gelaten. Ze houden Europa - deels - verantwoordelijk voor het faillissement van Thermphos, omdat Brussel fosforproducenten uit onder meer Kazachstan vrije toegang heeft gegeven tot de Europese markt, die vervolgens met dumpprijzen de Europese concurrentie uitschakelden.
Maar volgens Samsom heeft het geen zin om te gaan zitten wachten op een Europese tegemoetkoming. "Dat gaat jaren duren voordat daar duidelijkheid over is. Zulk uitstel zorgt ervoor dat de sanering hier steeds kostbaarder en ingewikkelder wordt. We moeten juist aan de slag", zei Samsom.
Toelichting Samsom
De commissie Samsom bracht vorige week in opdracht van het ministerie van Financiën advies uit over wie de sanering van de voormalige fosforfabrikant Thermphos in Vlissingen-Oost moet betalen. In Zeeland was daar een diepgaand conflict over ontstaan tussen toezichthouder provincie Zeeland en grondeigenaar Zeeland Seaports, die beiden met de failliete boedel opgescheept zitten.
Volgens Samsom is er naast eerdere uitgaven en reserveringen nu nog 83 miljoen euro nodig om het terrein te saneren. Op het terrein liggen fosforresten, maar ook asbest en licht-radioactief materiaal.