Vergelijking: Zeeuwse havens zijn groter, maar Gent groeit sneller

De zeehavens van Gent en Zeeland
De zeehavens van Gent en Zeeland © OZ
Wantrouwen is wellicht op zijn plaats. Zeeland Seaports is al eens met de haven van Rotterdam een intensieve samenwerking aangegaan. Dat was het ESM-project, waar in 2010 een punt achter werd gezet. De twee organisaties verschilden teveel in omvang, doelstelling en organisatiestrucuur, was de conclusie van diverse Zeeuwse rekenkamers in een vernietigend rapport. Alle verwachte successen bleven uit.

Gent is kleiner

Rotterdam was in deze samenwerking de zeer grote, dominante partner. Zoiets werkt dus niet. Maar de beoogde partner van nu, zeven jaar later, is in veel opzichten zelfs wat kleiner dan de beide Zeeuwse havens samen. De jaarverslagen van de beide havens over 2016 maken een vergelijking mogelijk. Zo leggen er in Zeeland meer zeeschepen en binnenvaartschepen aan dan in Gent.
Ook de hoeveelheid lading die in de havens wordt overgeslagen verschilt.
Andersom, qua toegevoegde waarde is Gent groter. Gent leverde in 2016 7,9 miljard op voor de Vlaamse economie, die van Zeeland 5,1 miljard voor de Nederlandse economie.
En de Haven van Gent is sterk aan het groeien, wat de Zeeuwse havens niet van zichzelf kunnen zeggen, wanneer je kijkt naar het aandeel van de beide havens in het totaal van overslag in dit van Europa. Dat is makkelijk te zien, want de havenbestuurders van Hamburg tot aan Le Havre vergelijken voortdurend elkaars marktaandeel in de zg. Hamburg-Le Havre-range.

Opkomend

Rotterdam staat in die vergelijking al jaren onbedreigd op nummer 1 met 37,1 procent van alle havenoverslag in deze range. Zeeland Seaports had drie jaar geleden nog 2,9 procent van deze overslag in handen, maar dat is in 2016 gezakt naar 2,7 procent. Gent is juist aan het opkomen, met een aandeel dat steeg van 2,1 naar 2,3 procent gestegen. Nettowinst van de Gentse haven: 16,6 miljoen euro, terwijl de Zeeuwen tevreden moeten zijn met 13,0 miljoen.
persbericht Haven van Gent - 4 juli 2017
persbericht Haven van Gent - 4 juli 2017 © OZ
Ook in andere opzichten is Gent (iets) groter dan Zeeland. De Gentse haven biedt aan meer mensen werk, ze beschikt over meer terrein en over (veel meer) kade.

Andere vergelijkingspunten

AspectZeeland SeaportsHaven van GentEenheidEigen vermogen148338miljoen euroHavengebonden banen15.50027.602werknemersHaventerrein4.4504.648hectareKadelengte10,528,0kilometer

Karakter

Het enige wat Zeeland en Gent qua trafiek met elkaar gemeen hebben, is de kleine rol van de containeroverslag. Gent omdat de gehele haven achter sluizen (die van Terneuzen) ligt, want de moderne containerreuzen weerhoudt om door te varen. En Zeeland heeft weinig containeroverslag omdat de ambitieuze plannen voor de grote containerkade voor Vlissingen, de WCT, destijds door de Raad van State is afgeschoten. De andere vormen van goederenoverslag leveren grote verschillen op.
Dan blijkt dat de droge bulk in Gent het grootst is en dit is vooral de aan- en afvoer van staalfabriek ArcelorMittal, helemaal in het noorden van het Gentse havengebied. De natte bulk in Zeeland, die aan onze kant de grootste categorie vormt, bestaat vooral uit aardolieproducten en de vloeibare gassen, plus de chemische producten, zoals voor Total in Vlissingen en Dow in Terneuzen.

Lees ook: