Veel rook en stank bij brand op vuilstortplaats Nieuwdorp

Veel rook en stank bij brand op vuilstortplaats Nieuwdorp
Veel rook en stank bij brand op vuilstortplaats Nieuwdorp © HV Zeeland
Veel rook en stank bij brand op vuilstortplaats Nieuwdorp
De brand was bij het geven van het sein nog niet helemaal gedoofd, maar het afvalverwerkingsbedrijf nam vanaf dat moment de verdere afhandeling over. Personeel van het bedrijf doofde het vuur door zand over de brandhaard te storten. De brandweer bleef wel stand-by.

Voorkomen

De brandweer was met meerdere blusvoertuigen, waterwagens en een schuimblusser uitgerukt. Daarmee is volgens Veiligheidsregio Zeeland voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden.
De brand veroorzaakte behalve veel rook ook stank
De brand veroorzaakte behalve veel rook ook stank © HV Zeeland
Behalve verschillende bluseenheden was er ook een meetploeg opgeroepen om te meten of er verhoogde concentraties schadelijke stoffen zouden zijn vrijgekomen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Stank

Volgens de veiligheidsregio veroorzaakte de brand behalve veel rook ook stank. De meeste rook trok echter over de Westerschelde weg, waardoor de overlast voor omwonenden tot een minimum werd beperkt.
Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.