Vlissingse fracties verbluft over geheimhouden advocaatkosten

Vlissingse fracties verbluft over geheimhouden advocaatkosten
Vlissingse fracties verbluft over geheimhouden advocaatkosten © Jan Daniels
Gemeente Vlissingen stadhuis
Gemeente Vlissingen stadhuis © Omroep Zeeland
Om inzicht te krijgen in hoeveel rechtszaken de Zeeuwse gemeentes hebben gevoerd en hoeveel geld er is besteed aan externe advocaten vroeg Omroep Zeeland om die informatie. Twaalf gemeentes werkten mee, maar het Vlissingse college besloot om de bedragen aan externe inhuur niet openbaar te maken.

Financieel nadeel

In een mail wordt het volgende argument gegeven: "Over advocaatkosten doen wij geen mededelingen. Het openbaar maken van deze informatie zou de gemeente financieel kunnen benadelen. Advocatenkantoren zouden mogelijk hun offertes hierop kunnen aanpassen."
Over het waarom advocatenkantoren hun offertes zouden aanpassen bij openbaarmaking van een totaalbedrag aan kosten per jaar, wil Vlissingen niets kwijt: "Wij zijn niet bereid dit standpunt verder toe te lichten."
In plaats van een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werden alle gemeenteraadsfracties gevraagd om hun oordeel uit te spreken over de weigering van het verzoek. Alle fracties, behalve de ChristenUnie, willen dat de cijfers openbaar worden gemaakt. Coen van Dalen van de CU wil dat verder niet toelichten.
Wij staan als partij voor transparantie, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om iets geheim te houden. In dit geval is dat niet zo.
Mark Weug, Lokale Partij Vlissingen
De grootste coalitiepartijen LPV en PSR snappen niet waarom het college de cijfers voor zich wil houden en zien niet in waarom de gemeente financieel benadeeld zou kunnen worden door het vrijgeven. "Wij staan als partij voor transparantie", reageert Mark Weug van LPV, "tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om iets geheim te houden. In dit geval is dat niet zo."
Ank Muller van het CDA denkt te snappen waarom het college de cijfers bij zich wil houden. "Ik vrees dat Vlissingen een flink bedrag heeft uitgegeven aan de inhuur van advocaten. Het weigeren van deze cijfers geeft een beetje aan uit welk hout dit college gesneden is." Els Verhage van GroenLinks is het daar mee eens en vindt dat dit college te snel de gang naar de rechter maakt: "We maken zelfs ruzie met het waterschap over het strand en kunnen daar zonder rechter niet uitkomen."
Hoe dan ook wil ik nu zeker die cijfers zien.
Frances Oreel, PvdA Vlissingen
De gevoerde administratie voor externe advocaatkosten is bij een aantal gemeentes op één hoop gegooid; zo is niet terug te rekenen welke kosten gemaakt zijn bij een rechtszaak en welke voor juridisch advies. Zo ook in Vlissingen, laat het college via een woordvoerder weten: "Er zijn advocaatkosten die de gemeente Vlissingen ook maakt voor andere gemeenten (Vlissingen is centrumgemeente voor beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang). Al deze verschillende kosten zijn niet uitgesplitst per jaar of onderdeel."

Wie maakt welke kosten?

Pim Kraan van Progressief Ondernemend Vlissingen (POV) vindt dat dit anders moet: "Je behoort bij elke rechtszaak te kunnen zien hoeveel uur door welk advocatenkantoor is besteed. Je moet kunnen terugvinden wat voor kosten er gemaakt zijn per rechtszaak, zodat je eventueel die kosten kunt terugvorderen."
Namens de PvdA-fractie zegt Frances Oreel zich te schamen dat Vlissingen op deze manier de aandacht op zich vestigt en hoopt dat het college zich bedenkt: "Hoe dan ook wil ik nu zeker die cijfers zien."