Provincie trekt deels in bij het waterschap

Kantoor Waterschap Middelburg
Kantoor Waterschap Middelburg © Waterschap Scheldestromen
De provincie werkt bij verschillende projecten samen met het waterschap. Het gaat bijvoorbeeld om het beheer van de buitenruimte. Door het intrekken van de provincie bij het waterschap hopen de organisaties meer kennis uit te wisselen op het gebied van ingenieursdiensten, geo-informatie en wegbeheer.
Afgelopen donderdag is er een informatie- en ontmoetingsmoment geweest voor medewerkers van de twee organisaties. De bestuurders ondertekenden toen een samenwerkingsverklaring.