Veel Zeeuwse agenten spijbelen bij fitheidstest

Veel Zeeuwse agenten spijbelen bij fitheidstest
Veel Zeeuwse agenten spijbelen bij fitheidstest © OZ
Agenten surveilleren op straat (archief)
Agenten surveilleren op straat (archief) © Omroep Zeeland
Ruim vier van de tien agenten komen dus niet opdagen. Daardoor is onduidelijk of die agenten wel fit genoeg zijn om hun werk te kunnen doen. De onderzoekers noemen problemen met een lage bezetting, vergrijzing van het korps en de afstanden in het uitgestrekte werkgebied als de belangrijkste oorzaken voor het 'spijbelen' van de Zeeuwse en West-Brabantse agenten.

Voorbarige conclusie

Je zou hierdoor misschien denken dat de conditie van de agenten in de eenheid Zeeland West-Brabant belabberd is, maar dat is volgens politiewoordvoerder Mireille Aalders een voorbarige conclusie. Want de agenten die wél aan de test meedoen, presteren juist bovengemiddeld.
Zeeland West-Brabant is wat dat betreft de op twee na best scorende eenheid van Nederland. Alleen de eenheden Oost-Brabant en Midden-Nederland hebben een iets hoger slagingspercentage.
ITEM fitheidstest politie
De deelname aan de zogenoemde fysieke vaardigheidstoets (FVT) is verplicht, maar er staat geen sanctie op als je niet op komt dagen. Een mogelijk sanctie kan zijn dat politiemedewerkers die niet op komen dagen tijdelijk op non-actief worden gesteld, maar daar heeft de politieleiding niet voor gekozen. Daardoor zou namelijk het capaciteitsprobleem in het gebied alleen maar groter worden.

Plan van aanpak

De politie komt binnenkort met een plan van aanpak om de deelname van de Zeeuwse en West-Brabantse agenten aan de fitheidstest omhoog te krijgen.

Deelname- en slagingspercentages FVT van politie-eenheden in 2016

Eenheid% deelnemers (afgerond)% geslaagde deelnemers (afgerond)Noord-Holland8393Amsterdam8192Oost-Nederland7893Midden-Nederland7495Den Haag7191Limburg6891Rotterdam6789Oost-Brabant6695Landelijke Eenheid6294Noord-Nederland5993
Zeeland-West-Brabant
59
95
Totale gemiddelde
71
93
Bron: Regioplan